Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
grønt miljø

Tekna Klima

Tekna Klima jobber for å skape møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til alle medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer, på tvers av fagretninger. 

Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med, så holder vi deg oppdatert om hva som skjer! 

Klimaendringer er en lokal og global utfordring som alle i samfunnet på et eller annet tidspunkt må ta stilling til. Teknologer og naturvitere spiller en viktig rolle i klimaforskningen og i utviklingen av teknologi som kan gi mindre klimagass, utslipp og energiforbruk.

På grunn av havenes treghet, er det også god grunn til å tro at det vil bli ytterligere klimaendringer, selv om klimautslippene skulle stoppe nå. Derfor må samfunnet tilpasse seg et nytt klima, og det er viktig å bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt for denne tilpassingen. Dette omfatter mange fagområder og bransjer som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. 

Tekna Klima ønsker å

 • jobbe for formidling av klimaforskning basert på fakta
 • skape dialog om mulighetene innen klimateknologi og fremme utveksling av informasjon og erfaringer
 • etablere nettverk gjennom å arrangere møter, kurs og seminar i samarbeid med andre aktører som jobber med klimaspørsmål
 • skape internasjonalt samarbeid med grupper og foreninger i Europa og evt. andre steder i verden
 • arrangere spissede faglige seminarer og legge til rette for konstruktive debatter basert på fakta og vitenskapelige normer.

Styret i Tekna Klima

Styret i Tekna Klima Bergen

Tekna Klima Komité

Vedtekter for Tekna Klima

Ønsker du å bidra inn og engasjere deg i dette faglig nettverket, ta kontakt for mer informasjon.

Kontaktperson

 • Anne Cathrine Strande Straube
  Rådgiver klima og bærekraft
  48069306
 • Arild Ulset
  Rådgiver i fagavdelingen
  90574596