Engasjerer du deg i klimaendringene?

Tekna Klima jobber for å skape møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til alle medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer, på tvers av fagretninger. 

 

Vi arrangerer gratis seminarer/webinarer, møter og kurs, og legger til rette for konstruktive debatter. Bli med, så holder vi deg oppdatert om hva som skjer! 

Klimaendringer er en lokal og global utfordring som alle i samfunnet på et eller annet tidspunkt må ta stilling til. Teknologer og naturvitere spiller en viktig rolle i klimaforskningen og i utviklingen av teknologi som kan gi mindre klimagass, utslipp og energiforbruk.

På grunn av havenes treghet, er det også god grunn til å tro at det vil bli ytterligere klimaendringer, selv om klimautslippene skulle stoppe nå. Derfor må samfunnet tilpasse seg et nytt klima, og det er viktig å bruke vitenskaplig og teknologisk innsikt for denne tilpassingen. Dette omfatter mange fagområder og bransjer som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. 

Tekna Klima ønsker å

  • jobbe for formidling av klimaforskning basert på fakta
  • skape dialog om mulighetene innen klimateknologi og fremme utveksling av informasjon og erfaringer
  • etablere nettverk gjennom å arrangere møter, kurs og seminar i samarbeid med andre aktører som jobber med klimaspørsmål
  • skape internasjonalt samarbeid med grupper og foreninger i Europa og evt. andre steder i verden
  • arrangere spissede faglige seminarer og legge til rette for konstruktive debatter basert på fakta og vitenskaplige normer.

Styret i Tekna Klima

Styret i Tekna Klima Bergen

Vedtekter for fagnettverket

Kontaktperson

 

Anne Cathrine Strande Straube

Rådgiver klima og bærekraft

acss@tekna.no