Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
World water day 2018

Tema: Bio- og klima

Verdens Vanndag 2018

Tekst av Tone Juel Publisert: 19. mars 2018

Verdens vanndag markeres 22. mars av FN hvert år. I Norge er den offisielle markeringen av Verdens vanndag på Forskningsparken i Oslo og har et faglig program satt sammen av flere ulike organisasjoner.

Verdens vanndag markeres 22. mars av FN hvert år. I Norge er den offisielle markeringen av Verdens vanndag på Forskningsparken i Oslo og har et faglig program satt sammen av flere ulike organisasjoner.

Årets tema, «Nature for Water», utforsker naturbaserte løsninger på utfordringene vi står ovenfor relatert til vann.

Med temaet ønsker man å sette lyset på at mange av svarene ligger i naturen. Man ønsker å øke bevisstheten på hvordan man kan bruke naturen for løse utfordringene knyttet til vann. Miljøødeleggelser og klimaendringer skaper mange kriser ute i verden, men også her hjemme. Naturbaserte løsninger som å plante flere trær, sikre større grøntarealer, åpne bekker og gjenopprette våtmarker er bærekraftige og kostnadseffektive tiltak til å bidra til balanse i vannets syklus. På denne måten kan man redusere virkningen av klimaendringer og gi mennesker bedre helse og livsgrunnlag.

Ved en stadig økende befolkning er man avhengig av å ta godt vare på vannet. Naturbaserte løsninger vil bidra til å skape en slik bærekraftig utvikling som beskytter det naturlige miljøet og reduserer forurensing.

Gjennom FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verden land seg til å sikre rent drikkevann og sanitæranlegg til alle innen 2030.

Arrangementet i Forskningsparken vil fokusere på hva som gjøres i Norge og hva som kan være gode løsninger.

Disse organisasjonene samarbeider om arrangementet og Tekna har sekretariatet.

 logosamling

Bakgrunn for verdens vanndag

Verdens vanndag ble opprettet i etterkant av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992. FNs generalforsamling vedtok at 22. mars 1993 skulle være Verdens vanndag, og at dagen skulle markeres årlig fra da av. Hvert år setter UN Water, enheten som koordinerer FNs arbeid med vann og sanitær, et nytt tema for vanndagen.