Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bioinforamtikk

Tema: Bio- og klima

Storsatsing innen bioteknologi: Senter for digitalt liv Norge (DLN)

Tekst av Tove Rodahl Publisert: 3. juni 2016

Senter for digitalt liv Norge (DLN) ble til som et resultat av Forskningsrådets strategiske tverrfaglige storsatsning «digitalt liv – konvergens for innovasjon», initiert i 2014. Senteret har som ambisjon å bli en bioteknologisk, men også tverrfaglig, ledestjerne/fyrtårn. Senteret ledes av NTNU, med støtte fra UiB og UiO. Det styrer i første omgang seks veldig store prosjekter.

16.juni inviterte Tekna Biotek til presentasjon av den bioteknologiske storsatsingen senter for digitalt liv Norge (DLN), som startet opp i april i år.

Forskningsrådet bidrar med 1/4 milliard til senteret, hvorav i underkant av 200 millioner går til de seks prosjektene som løper frem til 2019. Fire av de seks prosjektene er rettet mot medisin, mens to av dem er rettet mot fiskehelse.
De seks prosjektene er store og tverrfaglige, og kompetansedeling står sentralt. De er «åpne», i form av at prosjektene i stor grad definerer spørsmålstillingene og målsetningene selv. De seks prosjektene skal snakke og jobbe sammen og være et nav i denne store digitale bioteknologiske satsingen. Bioteknologer skal samarbeide med informatikere, matematikere og humanister i prosjektene som styres av senteret.

Trygve Brautaset
Professor Trygve Brautaset fra NTNU leder Nasjonalt senter for Digitalt Liv, som åpnet i april 2016. Han kom til Ingeniørenes Hus for å fortelle om denne store unike bioteknologiske satsingen, hvor tverrfaglighet står sentralt.

Programmet

  • Tone Juel ønsket velkommen på vegne av Tekna Biotek
  • Senter for digitalt liv Norge, v/Professor Trygve Brautaset, NTNU
  • Prosjektet DigiBrain, v/prosjektleder Marianne Fyhn, UiO
  • Prosjektet DigiSal, v/prosjektleder Jon Olav Vik, NMBU
  • Hvorfor skal forskere og innovatører ha et samfunnsansvar? v/Forsker Asle H. Kiran, NTNU

BIOTEK2021-programmet

Senter for digitalt liv Norge (DLN) ligger under BIOTEK2021-programmet. Dette programmet er en storsatsning innen bioteknologi som løper fra 2012 til 2021.
Programmets hovedmål er å frembringe bioteknologi som bidrar til verdiskapning og næringsutvikling knyttet til å løse store samfunnsutfordringer på en ansvarlig måte. To hovedtrender er viktige: samfunnsansvar og tverrfaglig teknologiutvikling, i form av konvergensen mot andre fag som for eksempel informatikk.

Tekna Biotek er bare ett av flere nettverk Tekna tilbyr innen Miljø- og biovitenskap.

Les også