Bio- og klimabloggen

Stamceller – det fleksible arvematerialet

20. okt. 2020 Streaming

Teknologiske framskritt gjør at stamceller i framtida vil være viktig i medisinsk behandling. Stamcelleforskning er like interessant som det er omdiskutert.

I dette foredraget vil professor Joel C. Glover fortelle om hva stamceller er og hvilke typer som finnes. Hva kan de egentlig brukes til?

Du vil få lære om in vitro sykdomsmodeller, som gjør det mulig å studere sykdomsmekanismer i laboratoriet, om organoider hvor man får stamceller til å danne "mini"-utgaver av kroppens organer, og om 3D celleprinting og andre teknologier som brukes til å fremstille nytt vev og nye organer.

I tillegg vil vi få en innføring i stamcelleforskningen som foregår i Norge og internasjonalt. Hva vil fremtiden bringe?

Profilbilde av Joel Glover

Joel C. Glover

leder Laboratory of Neural Development and Optical Recording (NDEVOR) ved Avdeling for molekylær medisin, Seksjon for fysiologi, Universitetet i Oslo

Joel C. Glover forskningsfokus er utviklingen og regenerasjon av nevrale forbindelser og nettverk i hjernen og ryggmargen, nevronal differensiering fra humane stamceller, etablering av in vitro sykdomsmodeller basert på indusert pluripotente stamceller (iPS celler) laget fra pasienter med nevrologiske sykdommer, og potensielle terapeutisk bruk av humane stamceller.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer