Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
regnskog

Tema: Bio- og klima

Satellittovervåking av regnskogen

Oppdatert: 15. sep. 2021 Streaming

Regnskogene er avgjørende for livet på jordkloden. Norge har gjort en innsats med å tilgjengeliggjøre satellittdata for alle interessegrupper. Se foredrag av Henrik Fliflet fra Klima- og miljødepartementet.

På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble verdenslederne enige om å begrense den globale oppvarmingen til 2 °C, og tilstrebe å begrense oppvarmingen til 1,5 °C. For å nå disse målene må vi ifølge FNs klimapanel (IPCC) halvere utslippene av fossilt brensel, stanse all avskoging og hvert år øke skogdekket med et område på størrelse med Tyskland. Verdens skoger utgjør 1/3 av løsningen på klimakrisen.

Samtidig er tropiske skoger blant de mest artsrike miljøene på jordkloden. Dyrene og plantene er viktige for sine egne økosystemer, og uvurderlige for mennesker som kilde til mat og medisin. Skogene er også en pålitelig vannkilde for millioner av mennesker som bor i og nær dem. Tropiske skoger innvirker på regnmønsteret i regionen. De er avgjørende for livet på jordkloden.

Tilgang til pålitelig informasjon om tropiske skoger har historisk sett vært forbeholdt utvalgte institusjoner. I verste fall har slike informasjonsmonopol marginalisert utsatte grupper og skjult korrupsjon. Gjennom å kjøpe satellittdata fri for lisensbegrensninger, og å støtte innsatser for økt allmenn tilgang til skoginformasjon, har Norge gitt myndigheter, lokalsamfunn, investorer og forbrukere økt innsikt i miljøkonsekvensene av politikken som føres.

Henrik Fliflet er seniorrådgiver i Klima- og miljødepartementet og har arbeidet med skogovervåking og økt transparens gjennom klima- og skoginitiativet siden 2013. Klima- og skoginitiativet er Norges største internasjonale satsing for å motvirke klimaendringene ved å beskytte tropiske regnskoger. Den norske regjeringen lanserte initiativet i 2008. Initiativet har lovet å gi inntil 3 milliarder kroner årlig for å bidra til å redde verdens tropiske skoger, og samtidig bedre livsvilkårene for menneskene som bor der.

Les også