Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjon av celler

Tema: Bio- og klima

InLifeScience - Globale utfordringer, norske muligheter

Publisert: 7. mars 2022 Streaming

Bærekraftig mat, nye legemidler, grønnere løsninger: InLifeScience 2022 ga innsikt og motivasjon til hvordan vi kan utløse potensialet innen livsvitenskap i Norge.

InLifeScience 2022 samlet de fire sektorene helse, hav, landbruk og industriell livsvitenskap under samme tak. Hvordan lykkes vi med å skape livsvitenskapsindustri i Norge? Konferansen utfordret både forskere, gründere og etablerte selskap til å dele innsikt:

Intro: Globale utfordringer gir norske muligheter

Utnytte ressursene smartere

Jordas naturressurser brukes opp 60 prosent raskere enn naturen kan produsere dem. Framtidens bruk av ressurser må være bærekraftig. I dette ligger det store muligheter for Norge fordi vi har lang tradisjon og kompetanse på bærekraftig ressursutnyttelse. Grundere, forskere og etablerte selskap deler sin innsikt om hvordan restråstoff og ressurser kan brukes bedre, bidra til å nå klimamål og samtidig skape nye forretningsmuligheter.

Global helse

Globale helseutfordringer som pandemi, en stadig eldre befolkning og at flere rammes av sykdom som kreft rammer krever nye løsninger. En sterk tradisjon innen industri, kombinert med et godt utviklet helsevesen og sterke forskningsmiljøer, gir Norge et unikt utgangspunkt for å utvikle en innovativ helsenæring som bidrar til løsninger på de store globale utfordringene. Ulike aktører innen helse og livsvitenskap gir sine perspektiver på hvordan vi kan utvikle nye og effektive legemidler og helseteknologi, både for mennesker og dyr dersom vi samarbeider og rammebetingelsene legger til rette for det.

Bærekraftig matproduksjon

For å fø en voksende befolkning må verdens matproduksjon øke med 70 prosent frem mot 2050. Framtidens matsystem må være både bærekraftig og helsefremmende - og vil kreve nye løsninger både på land og til havs. I dette ligger store muligheter for Norge innenfor blå og grønne næringer. I denne seansen presenteres løsninger som evner å utnytte nye ressurser effektivt, og innsikt i hvordan livsvitenskap kan bidra til økt næringsutvikling og innovasjon i et bærekraftig matsystem.

Fireside chat: Hvordan tar vi vare på muligheter for Norge i en sirkulær, grønn økonomi?

Store europeiske og nasjonale satsinger som industrialiseringsmotorer i livsvitenskap

Norge investerer hvert år milliarder i forskning innen livsvitenskap. Fra denne forskningen kommer løsninger på noen av våre aller største samfunnsutfordringer. Hvordan skal vi sikre avkastning fra denne satsingen i form av ny teknologi, bærekraftige produkter, og arbeidsplasser. Hør hvordan store nasjonale og internasjonale prosjekter og sentra kan bli en motor for industrialisering av livsvitenskap i Norge.

Investorer og finansiering

Livsvitenskap er kapitalintensive næringer og preges av lange utviklingsløp med høy risiko. Mange start-up-selskaper forsvinner i den såkalte «dødens dal», og produktene deres når aldri markedet. Det betyr at lovende medisiner likevel ikke kom pasienter til gode, eller at vi gikk glipp av en mer bærekraftig utnyttelse av ressurser til mat og fôr. Hør hvorfor stadig flere investerer i livsvitenskap og bærekraftige løsninger.

Her finner du en oppsummering av konferansen. Den ble arrangert av The Life Science Cluster og Tekna - og var en del av Oslo Life Science 2022.

Tekna Biotek

Tekna Biotek jobber for kunnskapsformidling og nettverksbygging innenfor en bred definisjon av fagområdet, som biomedisin, molekylærbiologi, ernæring og matvitenskap. Vi jobber også for gode vilkår for forskning, innovasjon og næringsliv, og svarer på høringer, arrangerer politiske debatter og lager politiske utspill. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Helse og teknologi

Tekna Helse og teknologi er et faglig nettverk for deg som jobber med eller er interessert i teknologi relatert til helse. Vi arrangerer gratis webinarer og seminarer der vi viser frem spennende teknologi og forskning. Temaene spenner fra kunstig intelligens i helsesektoren til bildediagnostikk og hvordan teknologi og digitalisering har bidratt i kampen mot koronaviruset. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta  Bli med i nettverket

Les også