Møkkete snø 2

Bio- og klimabloggen

Håndtering av forurenset snø

Tekst av Tove Rodahl 21. jan. 2019 Streaming

Følg fagtreff om snåhåndtering. Er vi forberedt på snørike vintre? Hvor deponerer vi forurenset snø - og hva burde vi gjøre?

Er vi forberedt på snørike vintre med mengder av forurenset snø?

Hvordan deponerer vi snø – og hva burde vi gjøre?
Vannforeningen tok opp spørsmål rundt snøhåndtering i et fagtreff 21. januar.

Vinteren i fjor var svært snørik. Deponeringen av snø var ute av kontroll og store deponier av forurenset snø ble plassert på sårbare lokasjoner.
Snødeponering i dag varierer fra dumping i vassdrag til avanserte snøsmelteanlegg.

Fagtreffet tok for seg miljørisikoer, rensemetoder og erfaringer.

Program

  • Eivind Dypvik, Rambøll: Miljørisiko knyttet til snøhåndtering
  • Øivind Løvstad, Limno Consult: Saltpåvirkninger av sårbare vannforekomster kan være et betydelig problem
  • Guro Thue Unsgård, Norconsult : Erfaringer fra en snørik sesong for NCCs Snøsmelteanlegg i Oslo
  • Anette Strømme, fylkesmannen i Oslo og Viken : Forurensningsmyndighetens oppfølging av forurenset snø
  • Joakim Hjertum, Bymiljøetaten Oslo kommune : Snøhåndtering i Oslo by – Status og planer
  • Ingrid Krogrud Andreassen, Cowi AS : Rensemetoder for avrenning fra snødeponier

Opptak fra programmet:

Eivind Dypvik, Rambøll:

Øivind Løvstad, Limno Consult:

Guro Thue Unsgård, Norconsult:

Anette Strømme, fylkesmannen i Oslo og Viken:

Joakim Hjertum, Bymiljøetaten Oslo kommune:

Ingrid Krogrud Andreassen, Cowi AS:

Se opptak fra flere fagtreff i regi av Norsk vannforening.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer