Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Møkkete snø 2

Tema: Bio- og klima

Håndtering av forurenset snø

Tekst av Tove Rodahl Publisert: 21. jan. 2019 Streaming

Følg fagtreff om snåhåndtering. Er vi forberedt på snørike vintre? Hvor deponerer vi forurenset snø - og hva burde vi gjøre?

Er vi forberedt på snørike vintre med mengder av forurenset snø?

Hvordan deponerer vi snø – og hva burde vi gjøre?
Vannforeningen tok opp spørsmål rundt snøhåndtering i et fagtreff 21. januar.
 Norsk vannforening logo

Vinteren i fjor var svært snørik. Deponeringen av snø var ute av kontroll og store deponier av forurenset snø ble plassert på sårbare lokasjoner.
Snødeponering i dag varierer fra dumping i vassdrag til avanserte snøsmelteanlegg.

Fagtreffet tok for seg miljørisikoer, rensemetoder og erfaringer.

Program

  • Eivind Dypvik, Rambøll: Miljørisiko knyttet til snøhåndtering
  • Øivind Løvstad, Limno Consult: Saltpåvirkninger av sårbare vannforekomster kan være et betydelig problem
  • Guro Thue Unsgård, Norconsult : Erfaringer fra en snørik sesong for NCCs Snøsmelteanlegg i Oslo
  • Anette Strømme, fylkesmannen i Oslo og Viken : Forurensningsmyndighetens oppfølging av forurenset snø
  • Joakim Hjertum, Bymiljøetaten Oslo kommune : Snøhåndtering i Oslo by – Status og planer
  • Ingrid Krogrud Andreassen, Cowi AS : Rensemetoder for avrenning fra snødeponier

Opptak fra programmet:

Eivind Dypvik, Rambøll:

Øivind Løvstad, Limno Consult:

Guro Thue Unsgård, Norconsult:

Anette Strømme, fylkesmannen i Oslo og Viken:

Joakim Hjertum, Bymiljøetaten Oslo kommune:

Ingrid Krogrud Andreassen, Cowi AS:

Se opptak fra flere fagtreff i regi av Norsk vannforening.

Les også