Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Teknas teknologibarometer

Tema: Ledelse og utvikling

Teknas teknologibarometer 2015: Norge både bra og dårlig

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 6. nov. 2015

Norge scorer dårlig på teknisk kompetanse. Bare en prosent av tjueåringene avslutter årlig høyere utdanning innenfor teknisk naturvitenskapelige fag. Og vi scorer stadig dårligere sammenlignet med andre land her

Men, rart nok, kommer vi bedre ut enn mange andre land når det gjelder allmenn teknologiforståelse i befolkningen ifølge Teknas teknologibarometer 2015.

Norge scorer dårlig på teknisk kompetanse. Bare en prosent av de nyutdannede i Norge har høyere utdanning innen teknisk naturvitenskapelige fag. Avstanden til andre land øker over tid. Det har riktig nok vært en økning i andelen sysselsatte med høyere teknisk naturvitenskapelig utdanning de siste årene, men det samme har skjedd i andre nordiske land og utviklingen har gått raskere i landene vi sammenligner oss med. Norge har også lavere andel sysselsatte i IKT-sektoren enn disse landene.

Svak på innovasjon, men høyteknologisk eksport vokser. Norge stiller også svakt når det gjelder industriell nyskaping og innovasjon. Dette skyldes i hovedsak at vi i Norge ligger lavt når det gjelder antallet patentsøknader sammenlignet med andre nordiske land. På den positive siden i regnskapet kan man imidlertid konstatere at høyteknologi er i ferd med å bli en viktigere del av norsk eksport. I andre land, som for eksempel Finland, går utviklingen motsatt veg.

God teknologiforståelse i befolkningen. På bakgrunn av resultatene så langt og det faktum at Norge har relativt svake resultater i PIS og TIMSS (internasjonale undersøkelser av elevers skoleferdigheter), er det positivt å konstatere at Norge scorer høyt når det gjelder teknologiforståelse i den voksne befolkningen. Her måler man på PC-ferdigheter, utbredelse av fibernett og numerisk forståelsen.

Norge er sjelden på bunnen i internasjonale rangeringer. Global Innovation Index 2015 plasserer Norge på 20. plass av 141 land. Alle skandinaviske land er før oss på listen, som toppes av Sveits. Norge er på 11. plass i World Economic Forums konkurranseevnerangering. Finland og Sverige er før oss og Sveits er på topp. Det står altså ikke så altfor ille til. Når FN rangere land etter levestandard er imidlertid Norge øverst på rankingen.

Tekna Egen bedrift er Teknas tilbud til deg som vurderer å starte egen virksomhet, eller allerede driver slik virksomhet, for få utløp for kreative evner. Meld deg inn i Tekna Egen bedrift via SMS: Send kodeord EGENBEDRIFT til 2007.

 

Les også