Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kolleger som holder rundt hverandre - samarbeid

Tema: Ledelse og utvikling

Organisert arbeidsliv er godt arbeidsliv. Verdt å støtte opp om.

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 13. mars 2019

Tekna vil bruke – og oppfordre medlemmer til å bruke – leverandører og underleverandører som har tariffavtaler og er positive til et organisert arbeidsliv.

 

Vedtak i R-møtet 2017 i Tekna

Utsagnet fra Tekna ovenfor er gjengitt fra et vedtak i Representantskapsmøtet i Tekna i 2017, for snart to år siden. Teknas Etiske råd fikk vedtaket oversendt for oppfølging på høsten i fjor. I år samles et nytt representantskap og oppfølging av vedtak i møtet for to år siden skal rapporteres. Tekna har for sin daglige drift i sekretariatet utarbeidet innkjøpsreglement for å følge opp vedtaket fra 2017.  Men vedtaket inneholder også en oppfordring til medlemmene. Denne delen av vedtaket er det reflektert over nedenfor.

Medlemmer i møte med «privat markedet»

Som medlemmer av Tekna og privatpersoner møter vi av og til arbeidsmarkedet som oppdragsgivere. Ofte i form av virksomheter av håndverkere og andre som tilbyr tjenester i «privat-markedet». Her er det gode muligheter for å møte firmaer og leverandører uten tariffavtaler, med uorganisert arbeidstaker. Vedtaket fra Representantskapet i 2017 er spesielt en påminnelse om å være våken i slike situasjoner og å vurdere å bruke den markedsmakten man har som kunde til å velge bort disse. Tekna har etiske retningslinjer som fremhever at man som Tekna-medlem må kunne stå for sine beslutninger, øve seg i etisk refleksjon og i forkant avklare om beslutningene fører med seg uheldige konsekvenser for individer, miljø eller samfunn.

Organisert arbeidsliv er godt arbeidsliv

Undersøkelser viser arbeidstakeres tilfredshet med arbeidssituasjonen øker med graden av tilknytning til arbeidslivet. Fast ansettelse gir gjennomgående høyere tilfredshet enn ansettelse på deltid som allikevel er foretrukket av noen. Minst tilfredse er de som er uten fast ansettelse, men i arbeid i «vikariater» eller oppdrag av kort varighet, de som utgjør det såkalte løsarbeidersamfunnet.  Organisasjonsgrad og faste varige ansettelser er nært knyttet sammen. Fagforeninger og organiserte arbeidstakere er langt på veg en garanti for ryddige arbeidsforhold og et godt arbeidsliv.

Bidra som ansatt

Mange Tekna-medlemmer sitter også i posisjon til å påvirke arbeids- og oppdragsgiveres valg av leverandører. Teknas etiske retningslinjer sier at du som yrkesutøver bør gi ditt beste faglige og sosiale bidrag til fellesskapet du er en del av, opptre med integritet og åpenhet og si ifra om kritikkverdige forhold der du mener at virksomheten møter og/eller vil kunne komme til å bidra til slike. Skal man ta dette på alvor må man bidra til å styre unna arbeidslivskriminalitet. Det er tillatt å tilby varer og tjenester uten å ha organiserte arbeidstakere og tariffavtaler, men i møte med slike virksomheter er det kanskje grunn til å være litt ekstra på vakt.

Del dine refleksjoner med Teknas Etiske råd og Teknas medlemmer

Teknas Etiske råd har som oppgave i foreningen å ta initiativ i, og synliggjøre, etiske spørsmål i foreningen og samfunnet, og å bidra til at medlemmene engasjere seg i etisk refleksjon rundt disse.Har du etiske refleksjoner rundt betydningen av et organisert arbeidsliv og av det å støtte opp om dette også privat? Da er du velkommen til å dele disse med Teknas Etiske råd og Teknas medlemmer i kommentarfeltet nedenfor. Slik kan du bidra til å oppfylle målsettingen vi har om enda mer utbredt etisk refleksjon blant foreningens medlemmer og andre engasjerte.

Les også