Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kontrakt_shutterstock_63581653

Tema: Ledelse og utvikling

Kontraktsregimer stenger for småbedrifter på kraftlinjer

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 17. okt. 2013

Småbedrifter i Nord-Norge er frustrert over Statnett som bare inviterer multinasjonale selskaper til konkurranse om jobben med å bygge ny kraftlinje mellom Narvik og Balsfjord, et oppdrag kostnadsberegnet til et sted mellom 8 og 12 milliarder kroner.

Statnett praktiserer utlysing av totalentrepriser eller store rammeavtaler for slike oppdrag. Slik blir det umulig for mindre lokale virksomheter å konkurrere.

Statnett hevder i sakens anledning at det knapt er noen i Norge har kompetanse til å bygge en ny 420 kilovolts linje og at dette også er en grunn til at man må gå ut av landet for å hente entreprenører. De lokale bedriftene viser til behovet for vedlikehold når de allikevel mener de bør få være med.

Ikke bare Statnett. Det er ikke bare Statnett som følger en slik praksis. Også andre statlige virksomheter som for eksempel Forsvaret legger ut oppdrag som totalentrepriser. Slik reduserer virksomhetene egen administrasjon og risiko i forbindelse med oppdragene..

Lovverket om offentlige innkjøp trekker i samme retning, men blir det hevdet, her utnytter ikke de store statlige virksomhetene mulighetene som ligger i lovene. Det er mulig å dele store oppdrag i flere mindre så lenge man holder seg over terskelverdiene som avhengig av anskaffelsen varierer fra 600.000 kroner (tjenester) til 40 mill. kroner (bygg- og anleggsprosjekter).

Stort ikke alltid billigst, men.. Fra involverte lokale småbedrifter hevdes det at utstyr som leveres innenfor slike store rammeavtaler ofte kan leveres til halv eller tredels pris av lokale leverandører. Fra samme hold hevder man også at totalentrepriser blir 25-30 % dyrere enn et opplegg med delentrepriser. Motsatt hevdes det fra de statlige oppdragsgiverne at tidligere avtaleregimer, der man ofte benyttet faste lokale leverandører, ga merkostnader på opptil 20 % og dessuten inviterte til kameraderi og korrupsjon.

Luen-prosjektet som forbilde. Gjennom Luen-prosjektet (Leverandørutvikling til Energisatsing i Nord) initiert av Statkraft, Statnett og Innovasjon Norge har 17 mindre bedrifter deltatt i utvikling av en ”oppskrift” for små og mellomstore bedrifter som ønsker å sikre seg noen av oppdragene når linjetraseene i Nord skal forsterkes. Med Statnetts praksis for utlysning av kontrakter blir lokale leverandører henvist til å konkurrere om oppdrag som underleverandører.

Statens vegvesen og Maskinentreprenørenes forening har gjennomført et prosjekt rettet mot oppdeling av større oppdrag for å sikre at også lokale bedrifter kan delta i konkurransen om entreprisene.

Vedlikeholdsproblemer som argument. Til vedlikehold er man ofte avhengig av lokale bedrifter. Når lokale bedrifter ikke får delta i utbyggingsoppdragene vil dette i noen områder føre til at man ikke har bedrifter med kompetanse til å ta seg av nødvendig vedlikehold eller til å ha beredskap i krisesituasjoner.

Hva kan Tekna hevde? Har du erfaringer eller synspunkter på de problemstillingene som her er reist vil styret i Tekna Egen bedrift vite hva du mener. Du kan gi uttrykk for dine meninger i kommentarer til denne bloggen eller til styrets sekretariat, se www.tekna.no/egenbedrift .

Styret i Tekna Egen bedrift har foreløpig antydet følgende innspill som du også gjerne må kommentere:

  • At de store statlige virksomhetene ikke bare ser på egne administrative fordeler ved store kontrakter, men at de vurderer samlede kostnader og mulighetene som ligger i lovverket for offentlige anskaffelser til å dele opp oppdrag.
  • At hensyn som behov for lokal kompetanse og leverandørkapasitet i forhold til senere vedlikeholdsoppdrag og beredskap trekkes inn i vurderingen.
  • At man tar ytterligere initiativ til samarbeid om å utvikle lokale virksomheters kompetanse til å konkurrere om kontrakter både som primærleverandører og underleverandører.

Les også