Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bilde av skog, trær

Tema: Ledelse og utvikling

Inkubatorer, katapulter, klynger og floker

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 10. mars 2020

Inkubatorer, katapulter, klynger og floker er alle ord med mening i forhold til nyskaping og bedriftsetablering i dag. Her følger en kort innføring.

Hva er en inkubator??

En inkubator tilbyr lokaler og tjenester for gründervirksomheter i en oppstartsfase. Tjenestene kan være rådgivning, nettverkstilgang, markedsføring, regnskap, investorkontakt og i noen tilfeller også tilgang til kapital og/eller lån. I følge NBIA, National Business Incubation Association i USA, finnes det prinsipielt tre typer av inkubatorer: Akademiske inkubatorer, non-profit-utviklingsselskaper, for- profit-eiendomsutviklingsselskaper og kombinasjoner av disse.

Vi kan også sortere inkubatorene etter finansieringsform. Noen er sponsorfinansierte fra offentlig myndigheter eller akademiske institusjoner. Noen er selvfinansierende gjennom leie- og klientavgifter, kontraktsbaserte inntekter, og/eller finansiering i bytte mot eierandeler i virksomheter som lykkes med å realisere sine forretningsideer. Så langt om inkubatorer, med delvis referanse til amerikanske forhold. Det norske inkubatorlandskapet er litt annerledes.

Sivas inkubasjonsprogram

Når vi snakker om Norge og inkubatorer er Siva "stedet" å starte. Siva ble etablert som Statens Industrivekst anlegg så langt til bake som i 1968 for å utvikle industriell virksomhet i distriktene. Siva har som en følge av dette eierskap i næringseiendommer spredt ut over landet og har per i dag eierandeler i 34 inkubatorer spredt fra Grimstad i sør til Hammerfest i Nord. SIVA bidrar med med lokaler, tilskudd, kompetanse, verktøy og nasjonalt nettverk for disse. Nesten 2100 bedrifter er knyttet til inkubasjonsprogrammet. SIVAs eierandeler i inkubatorene variere fra 0% til nesten 50%. Innretningen av tilbudet inkubatorene gir vil derfor være forskjellig avhengig av lokale interesser og samarbeidspartnere. Aleap er som eksempel orientert mot startups innenfor helseteknologi og ligger i Oslo. ProBarents i Hammerfest markedsfører seg som et regionalt innovasjon- og utviklingsselskap som leverer tjenester innen forretnings- og bedriftsutvikling.

Andre norske inkubatorer

Det finnes miljøer for utvikling av ideer og bedrifter utenfor Sivas inkubasjonsprogram. SoCentral markedsfører seg som inkubator og et miljø som jobber for et mer bærekraftig og retteferdig samfunn. De tilbyr medlemskap i Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon der du kan samarbeide, utvikle og dele ideer og kunnskap. Charge er startup inkubator for innvandrere. The Factory markedsfører seg som den beste nordiske akselerator/inkubator i 2019. Oslo International Hub har tilbud som på mange måter ligner det du møter i en inkubator. Oslo House of Innovation har tilsvarende tilbud, men er nylig flyttet til Startup Campus. Det skjer mye i "Inkubatorbransjen" og det er ikke lett å følge med.

Om katapulter, klynger og floker

Inkubatorer, katapulter, klynger og floker hører på et vi sammen. Igjen er Siva et sted å begynne. Siva har sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet etablert et eget katapult-program, Norsk Katapult. En katapult er et nasjonalt senter som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk slik at innovative bedrifter kan få hjelp til å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere og slik utvikle sine ideer raskere. I 2018 lanserte SIVA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet ti nye næringsklynger som skulle bidra til økt verdiskaping og fornyelse i næringslivet. Klyngene består av grupper av virksomheter med felles næringsorientering og er organisert i et eget klyngeprogram. Har du hørt om "Byggfloken", "Plastfloken" eller noen av de andre flokene. Disse og andre floker har felles opphav i konsulentselskapet Æra. Mer om dette finner du her.

Tekna Egen bedrift er Teknas tilbud til deg som vil starte for deg

Mange Tekna medlemmer har ideer de ønsker å virkeliggjøre gjennom egen virksomhet. Noen starter konsulentvirksomhet. Andre har ideer som forutsetter etablering av virksomhet med partnere og etterhvert flere ansatte. Tekna har fremforhandlet tilbud om bank- og forsikringstjenester for medlemmer med slike planer. Tekna tilbyr også rådgivning fra advokater til gründere. Spørsmål vi får fra medlemmene blir løpende oppsummert i artikler på nettsidene våre og på denne bloggen. Denne posten er inspirert av spørsmål vi har fått om inkubatorer.

Les også