Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en kvinne

Tema: Ledelse og utvikling

10 grunnleggende motivasjonsfaktorer for bedre ledelse

Tekst av Kåre Garnes Publisert: 19. mai 2014

De fleste ledere kommer før eller senere borti ansatte som er umotiverte, og de er ekstremt krevende å forholde seg til. De har ikke lyst å bidra i prosesser, de jobber tregt og de suger livskraften ut av resten av teamet.

 

Men det er ikke sikkert det er dem det er noe galt med. Det kan være at det er du som feiler, og at det er dine mangler som gjør dem demotiverte. Det er nemlig mange ting som skal på plass for å få det beste ut av medarbeiderne dine.

10 motivasjonsfaktorer og hvordan du bruker dem

For å få mer selvgående motiverte medarbeidere er det viktig at du er klar over ulike motivasjonsprosesser og hvordan du implementerer dem i hverdagen

1. Å bli sett

Alle har behov for å bli sett av sjefen sin. Spør du hvilken som helst yrkesutøver om hva som er den viktigste motivasjonsfaktoren i arbeidet så er det å bli sett av sine kollegaer og spesielt sin sjef det første de sier.

Motivasjonsmetode: Si hei på morgenen. Skikkelig. Ta deg tid til å jevnlig spørre hva folk jobber med konkret og hvordan livet er hjemme. Vær spesifikk. Lytt. Det er ikke alle ledere det faller like naturlig å gå rundt og small-talke med medarbeiderne sine, men det er viktig at du skaper en rutine på det.

2. Samarbeid

Å jobbe sammen med andre er motiverende i seg selv. Da blir en automatisk sett og en får et annet driv til å løse oppgaver og problemer. Både fagmessig og i de personlige relasjonene på arbeidsplassen. Samarbeid skaper samhold.

Motivasjonsmetode: Teambuildingøvelser er som regel veldig bra, men vær forsiktig med øvelser med konkurranseelement. Det er svært mange som IKKE motiveres av konkurranse, så prøv å finne øvelser som er uten vinnere og tapere.
Det smarteste er imidlertid å lage arbeidsprosesser som oppmuntrer til og krever samarbeid, og være litt nøye med coachingen i starten slik at samarbeidet setter seg.

3. Innflytelse på egen arbeidssituasjon

Medarbeiderne dine må føle at de har innflytelse på sin egen arbeidshverdag. De må føle at de har myndighet til å ta egne valg uten at de blir hengt etterpå. At de kan styre arbeidsdagen sin selv.

Motivasjonsmetode: Det er slett ikke alle medarbeidere som egner seg til å styre sin egen arbeidsdag, men det er i din interesse som leder å trene dem opp til å bli så selvgående at de ikke renner ned dørene dine med småplukk de burde klare å løse selv.
Derfor skal du prøve å skape en sterk kultur og en strategi der alle forstår hvilke rammer som gjelder. Gjør det klart at det er lov å prøve å feile innenfor de rammene. En god definisjon på strategi er ”å skape en felles intuisjon”. Med denne felles intuisjonen vil medarbeidere kunne velge egne metoder og ta egne valg basert på ryggmargsfølelsen av hva som er fornuftig for virksomheten. Bonusen er at du slipper å detaljstyre.

4. Berettiget skryt

Dette handler også om å bli sett, men i tillegg handler det om å få tilbakemelding på utført arbeig

Motivasjonsmetode: Dropp 17.mai-talen og gi mer skryt i mindre skala. Ha gjerne kake-feiring etter en oppnådd milepæl, men ikke glem de små seirene. Gi skryt etter et godt møte, en god presentasjon eller en god rapport. Til og med en e-post kan fortjene skryt.

3 regler for å gi skryt:

  1. Vær konkret. Koble skrytet til noe håndfast –en rapport, en presentasjon, en epost eller et møte. Sørg for at det ikke kan misoppfattes som generelt pisspreik.
  2. Gjør det foran andre. La andre enn den du berømmer høre at du skryter av han. Det dobler selvfølelsen og gir de andre stolthet av teamet
  3. ALDRI bruk ordet ”men” når du gir skryt. Det ordet tar luften ut av en hver positiv kommentar. ”Du gjorde en god presentasjon, men vi må gjøre enda mer for å vinne anbudet”.. Bruk heller ordet ”og” : «Du gjorde en god presentasjon, og vi må gjøre enda mer for å vinne anbudet”…

5. Riktig lønn og betingelser

Medarbeiderne forutsetter at du betaler markedspris for arbeidskraften deres og at du belønner gode prestasjoner. Betaler du peanøtter så får du apekatter.

illustrasjonsfoto motivasjonsfaktorer

Motivasjonsmetode: Gode lønnssamtaler. Sørg for at de du leder opplever at du tar lønn og betingelser på alvor. Lar du være å holde årlige lønnssamtaler vil du oppleve at motivasjonen faller.

Bruk bonusordninger riktig. Er dere en salgsbedrift ha for all del individuelle salgsbonuser, men nesten hvilken som helst annen virksomhet har mer nytte av å innføre team-/avdelingsbonuser. Da unngår du misunnelse innad og at du må betale ut bonus til enkeltpersoner selv om avdelingen går i minus.

6. Informasjon

Hvis folk ikke får nok informasjon begynner de å spekulere. Det kan fort skape usikkerhet og misnøye. (100% sak – 80% informasjon = 20% spekulasjon)

Motivasjonsmetode: Få på plass et skikkelig bra uke- eller månedsmøte og gjør en innsats for at det skal ha verdi. Livet er for kort for dårlige møter! Inviter gjerne inn gjesteforelesere fra andre deler av organisasjonen om du er redd for at møtene begynner å bli kjedelig rutine.

Etabler en intern Facebook-gruppe for teamet. Det er en glitrende måte å holde folk orientert om ulike saker som er for uviktige til å sende felles-mail om, men som det kan finnes enkelte som er interessert i å vite om. Det er også en glitrende kanal for deling av fagstoff en finner på nett og den litt uformelle kontakten som er viktig i grupper.

7. Helhetsforståelse

Det å forstå sin plass i helheten er viktig for motivasjonen. Først og frem er det viktig å forstå sitt bidrag til gruppen, men også gruppens bidrag til helheten. Det å forstå sitt bidrag til verdiskapingen gir god selvfølelse. ”Uten meg stopper Norge!”

Motivasjonsmetode: Sørg for at alle forstår historien til virksomheten. Hvorfor den ble startet. Hva som var forretningsideen til gründerne og hvordan den ideen har utviklet seg opp gjennom tidene. Vær så ærlig du har lov til om hvilke deler av virksomheten som går dårlig og hvilke som går godt. Oppmuntre folk til å ta ansvar for helheten og sette seg inn i utfordringer ut over sitt fagfelt. Det er en enorm kraft i medarbeidere som tør å bry seg om helheten.

8. Sett mål

Virksomhetens mål er viktige, men for den enkeltes motivasjon er det utslagsgivende at målene brytes ned til noe som er konkret for vedkommende,

Motivasjonsmetode: Bryt ned hvert av de målene din virksomhet har satt til hva det konkret innebærer for den enkelte ansatte i arbeidshverdagen. Snakk om hva det vil bety for hans/hennes arbeid. Spør hva han/hun kan gjøre for å nå målet.

9. Personlig utvikling

Mennesker flest elsker å lære. Vi vil utvikle oss og bli flinkere på det vi gjør. Noen vil også utvikle seg på nye områder.

Motivasjonsmetode: Vær ærlig interessert i dine medarbeideres utvikling, og hjelp dem på vei. Bruk utviklingssamtalene på en skikkelig måte og kom til bunns i hvilke behov og ønsker medarbeiderne har.

Noen virksomheter har deltagelse i enkelte kursopplegg som en del av belønningssystemet, men det er ikke sikkert at et sentralt styrt utviklingsprogram er det riktige for alle. De virkelig dyktige er gjerne noen steg foran allerede og vil bli demotivert av et kursopplegg de oppfatter som kjedelig.

Gjør deg gjerne kjent med prosjektlederkurs.

10. Gjennomføringsevne

Ingenting motiverer bedre enn suksess. Det å få gjennomført det en ønsker og resultater er noe alle vil være med på.

Motivasjonsmetode: Du som leder må være trygg og ha evnen til å selge den reisen ditt team skal ut på. Du må vise at du har tro på medarbeidernes gjennomføringsevne og gjøre dem trygg på at din erfaring og kunnskap vil lede dem til seier.
Den beste måten å holde motivasjonen oppe er å alltid levere gode resultater!

Av Kåre Garnes

Kilder: Chef.se og ”Ledare eller bara chef” – Lars Heffner (IHM publishing).

Les også