Bli med på å bygge opp Teknas nye faglige nettverk for alle Tekna-medlemmer som jobber med utfordringer relatert til helse.

Enten du for eksempel jobber med helserelatert FoU, eller IT i helsevesenet, om du opererer eller forvalter helse- eller velferdsteknologi, om du jobber innen medisin, helserelatert biologi/fysikk/kjemi  - eller med problemstillinger knyttet til inneklima i bygg: vi ønsker å skape nettverksmuligheter og et faglig tilbud for deg. Ikke minst skal vi promotere teknologens stadig viktigere rolle innenfor helse. 

Nettverket er under oppbygging og skal i løpet av våren 2017 være etablert med et styre og en agenda.

Kommende arrangementer

Tittel Dato Sted
26.09.2017 OSLO OSLO
19.10.2017 OSLO OSLO
16.03.2018 GARDERMOEN GARDERMOEN

Tidligere arrangementer

Tittel Dato Sted
13.10.2016 OSLO OSLO
08.11.2016 OSLO OSLO
11.01.2017 TRONDHEIM TRONDHEIM
11.05.2017 OSLO OSLO
11.05.2017 OSLO OSLO
23.05.2017 OSLO OSLO
01.06.2017 OSLO OSLO
Sist oppdatert: 7. november 2016