Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Sigrid Rønneberg
FORSKER; Sigrid Rønneberg skrev doktorgraden sin om isfysikk. Foto: Privat.

Tema: Forskning

– Jeg er overrasket over at ikke alle 99 000 medlemmer er med i nettverket

Tekst av Sondre Tallaksrud Publisert: 10. sep. 2021

Er jobben din tilknyttet forskning på en eller annen måte?

Sigrid Rønneberg, Senioringeniør ved Justervesenet, mener alle som er medlem av Tekna burde være en del av fagnettverket Tekna forskerne.

– Jeg synes det er merkelig at ikke alle er medlem her, forskning inngår i alt vi holder på med, jeg vil tro de fleste som er medlem i Tekna har en viss tilknytting til forskning i arbeidet, sier hun.

– Du blir bedre til å forske

Rønneberg forteller at du i fagnettverket har mulighet til å bli en bedre forsker, du får mer innsikt i temaer, metoder samt at du kan få støtte og et bedre nettverk.

–  Du får snakket med mange spesialister på sitt felt, og kan lære av deres kompetanse og dermed blir bedre i eget forskningsarbeid, sier Rønneberg.

– Er du med her blir du invitert til tverrfaglige og sektoromspennende arrangementer og aktiviterer som handler om ny forskning i Norge, hvordan vi utfører forskning. Hvis du holder på med forskning vil det være utrolig viktig å være med i nettverket, sier hun.

Hun mener andre land i verden burde se mot hvordan vi gjør det i Norge. 

– Jeg mener vi er det beste landet i verden på forskning. Det norske arbeidslivet legger til rette for at vi skal være gode i forskning, vi har god balanse, det er godt organisert hvor både forskere og de under opplæring er en del av den norske modellen. Nordmenn er effektive på jobb siden vi ikke jobber mer enn åtte timer, tror Rønneberg.

– Vi har dette perspektivet, vi skal ikke jobbe masse, vi skal være kreative og effektive, sier hun.

Hun forteller at nettverket også jobber politisk for å bedre vilkårene til forskere. Fagnettverket har også fokus på følgende:

  • At tverrfaglig samarbeid innenfor utdanning, forskning og innovasjon er viktig for fremtidig verdiskapning, og for å møte globale samfunnsutfordringer.
  • At universiteter, høyskoler og institutter må ha forutsigbar og tilstrekkelig basisfinansiering slik at de kan ha langsiktige mål.
  • At vitenskapelig personell må ha ryddige arbeidsvilkår, og mulighet for karriereutvikling på et høyt internasjonalt nivå.
  • At det skal gjøres mer forskning i næringslivet og i offentlig sektor.

– Det er viktig at forskerne har gode betingelser, for eksempel fronter vi stipendiater. Vi passer på at de som er i en vanskelig posisjon mellom å være student og fast ansatt har gode vilkår og et godt nettverk rundt seg, sier Rønneberg. 

– Vi jobber en politisk med å sørge for at forskere har gode vilkår, tilstrekkelig bevilgning og at det drives på en god måte med riktig type ansettelse. Det er ikke bra å gå 10 år som midlertidig ansatt, dette jobber vi med, vi viser dem hva slags rettigheter de har, sier hun.

Er du interessert i forskning og innovasjon?

Tekna Forskerne er et nettverk for deg som er stipendiat, forsker eller spesielt interessert i forskning og innovasjon. Vi arrangerer gratis webinarer og seminarer og jobber for gode vilkår innen forskning. Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta.