• Leder
  Borgar Aamaas
  Senior Researcher
  Cicero Senter for Klimaforskning
  47268067
 • Styremedlem
  Anne Kristin Kvitle
  Doktorgradsstudent
  NTNU i Gjøvik
  91749457
 • Styremedlem
  Line Johanne Barkved
  Forsker II
  Norsk Institutt for Vannforskning Oslo
  99609150
 • Styremedlem
  Sigrid Rønneberg
  Senioringeniør
  Justervesenet
  45476949
 • Styremedlem
  Tonje Sønstevold
  phd-kandidat
  Oslo Universitetssykehus HF Radiumhospitalet
  93248426
 • Styremedlem
  Kim André Ha Stiberg
  Medical Manager
  Novartis Norge AS
  47308245
 • Tekna Stat
  Trude Sundtjønn
  Førsteamanuensis
  OsloMet - Storbyuniversitetet
  91515647
 • Sekretær
  Mette Meinert
  seniorrådgiver, Tekna fag
  Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
  93259526
Sist oppdatert: 4. mai 2017