Energibloggen

Tolv disruptive teknologier og deres betydning

1. des. 2020 Streaming

Hva vil nye, banebrytende og gjennomgripende teknologier bety for energisektoren, samfunnet og arbeidslivet?

Presentasjon 12 disruptive teknologier

Nettskyen. Kunstig intelligens. Droner. Tingenes internett. Vi har alle hørt om det, og mange har et bilde av hvordan det påvirker IT-bransjen. Men også andre bransjer, og samfunnet som helhet, påvirkes.

I dette nettseminaret vil Harald Wesenberg fra Equinor se på hvordan tolv ulike teknologitrender er med på å forme fremtidens energiselskaper og industri, både enkeltvis og samlet. Det handler både om hva de er i dag, og hva de kan bli i fremtiden.

Deretter blir det en samtale mellom Harald Wesenberg, Morten Irgens fra Høyskolen Kristiania og OsloMet, og Mats Rjaanes, FFI om hva disse teknologitrendene betyr for samfunnet og arbeidslivet generelt.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer