Energibloggen

Kuldemedier - hvorfor så vanskelig?

30. juni 2021 Streaming

Det stilles stadig strengere krav til de miljømessige egenskapene til kuldemedier. På 1990- og 2000-tallet var fokusområdet å redusere nedbrytning av ozonlaget. På 2010- og 2020-tallet har fokuset ligget på å redusere bruk av kuldemedier med høy drivhuseffekt.

Myndighetene bruker kvotesystemer og forbud for å fase ut de mediene som ikke er ønsket. Hva blir det neste? Foredraget tar for seg en rådgivers perspektiv på omstillingen vi står midt i nå: Hvorfor ser Multiconsult at den eneste naturlige vei videre er naturlige kuldemedier?


Se opptak fra miniseminar med foredragsholder Leif Småland fra Multiconsult!
Det var Tekna Klima og Tekna Bygg og anlegg som inviterte.


Norsk Kjøleteknisk Forening har tidligere holdt en rekke foredrag hos Tekna, blant annet om naturlige kuldemedier. Du finner opptak fra arrangementer innen kjøleteknikk her. 

Leif Småland

Multiconsult

Leif Småland har ingenørutdanning fra NTNU og Høgskolen på Vestlandet. Han jobber som sivilingenør innen VVS hos Multiconsult, og har jobbet der siden 2014.

Tekna Klima

Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer. I tilpasningen til klimaendringene er det viktig å bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Bygg og anlegg

Tekna Bygg og anlegg jobber for kunnskapsformidling innen fagområdet bygg, anlegg og eiendom. Nettverket ønsker å dele kunnskap om en bærekraftig bransje og har hyppige miniseminarer.
Tekna Bygg og anlegg er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Les også

Relaterte kurs og arrangementer