Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
en fagmann velger plank

Tema: Bygg

Valg av materialer

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 5. des. 2020

Hvilke produkter gir lavest klimagassutslipp? Grønn Materialguide skal gjøre det lettere å ta miljøriktige valg ved planlegging og prosjektering av bygg.

Stadig flere byggherrer ønsker å legge vekt på materialenes miljøegenskaper når de bygger nytt og rehabiliterer.  Det er et lovkrav å velge materialer med minst mulig belastning på det ytre miljø, og det er også lovkrav å benytte bygningsmaterialer med lite innhold av miljøgifter.

Grønn materialguide gir deg oversikt over miljøegenskaper til ulike bygningsmaterialer. Veilederen gjør det enklere å ta miljøriktige valg i planleggingen av et byggeprosjekt. Den er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context AS og støttet av Direktoratet for Byggkvalitet.

I Grønn Materialguide finner du oppdatert informasjon om ulike miljøtema slik som klimagassutslipp, avhending, kjemikalieutslipp, sirkulær økonomi, helse og innemiljø.

Grønn Materialguide omfatter disse produktgruppene:

  • bygningsplater
  • konstruktive materialer
  • gulvbelegg
  • utvendige kledninger
  • isolasjon
  • taktekking
  • utvendige dekker

Det gis også en omfattende forklaring av mange av de viktigste miljøtemaene. Guiden gir oversikt over miljøegenskapene til hele produktgrupper, men vurderer ikke enkeltprodukter.

Send inn informasjon om produkter

Siden byggevareprodusenter kontinuerlig gjør produktene sine mer miljøvennlige, ønsker forfatterne av Grønn Materialguide innspill på oppdateringer som bør gjøres i guiden. Dette kan sendes til [email protected]. Her kan det også meldes inn eventuelle feil eller mangler de opplever ved bruk av guiden.

Grønn byggallianse: Gronn-Materialguide-v3_1-002.pdf

Les også