Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En mann som går over en gangvei bort fra en veldig modern rund byggning med flat tak

Tema: Bygg

Universell utforming i offentlige bygg og utearealer

Publisert: 25. mai 2021 Streaming

Universell utforming og tilgjengelighet for alle, er både et krav og en forutsetning for at brukere uansett funksjonsevne, skal ha lik tilgang til offentlige tjenester og kunne bruke felles uteområder. Kravene kan være krevende å oppfylle for alle bygg/uteområder.

Det gjør at det kan velges uheldige løsninger både ut i fra arkitektur og økonomi.

  • Men hvilke krav stilles og hvordan opplever brukerne "det offentlige rom"?
  • Er kravene som stilles gjennomførbare i praksis for både utbyggere og eiere?
  • Bør kravene revideres?

Se opptak fra seminar som belyste utfordringene sett fra myndigheter, utbyggere og brukernes ståsted:

Universell utforming - krav Oddvin Farestveit, DIBK.pdf
Universell utforming -erfaringer Trine Presterud.pdf
Universell utforming - utfordringer, Cato Lie.pdf
Universell utforming - sykehus Marte Tøndel.pdf

Les også