Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
HKN_9503SolfangereBolig-1200×798

Tema: Bygg

Solenergi

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 31. des. 2020

Solenergi er godt egnet til passivhus og brukes særlig til å varme opp tappevann. Vi kan også utnytte det til passiv soloppvarming, og til å produsere strøm ved hjelp av solceller.

I prinsippet kan vi utnytte solenergi i bygninger på tre måter:

  1. Passiv soloppvarming, det vil si soltilskudd som kommer inn gjennom vinduer
  2. Solfangere som varmer opp vann som brukes til rom‐ eller tappevannsoppvarming
  3. Solceller som omdanner solstråling til elektrisitet

Solfangere

Solfangere brukes stort sett til tappevannsoppvarming, men det finnes også kombisystemer som dekker både tappevann og romoppvarming.

Solfangere kan i nordisk klima dekke ca 50 % av varmebehovet til tappevann. Dette kan variere fra 40–70 %, avhengig solfangertype og antall kvadratmeter solfanger. En normal bolig vil trenge 3–10 m² solfangerareal bare for å dekke tappevannsoppvarming.

Solfangere bør helt være orientert mot sør (+/‐ 20°),  med helning på 30–60° i forhold til horisontalplanet. De monteres derfor ofte på sørvendte saltak over 30°.

Solfangere leverer lite om vinteren

Utfordringen med solfangere i lavenergiboliger og passivhus er lite tilgang på solenergi vinterstid. For kombisystemer som dekker både varmt tappevann og romoppvarming er behovet størst om vinteren. Om sommeren er det motsatt: Tilgangen på solenergi er størst når vi ikke har romoppvarmingsbehov.

Siden solfangere ikke kan dekke hele det termiske energibehovet, må slike anlegg ha en annen varmekilde i de kaldeste månedene av året. Kombinasjonen sol- og bioenergi er veldig miljøvennlig, og kan gi tilnærmet null klimagassutslipp. Slike løsninger med ferdig automatikk er kommersielt tilgjengelig.

Solceller

Solceller kan bare omdanne10–20 % av den innkommende solenergien til elektrisitet. Det å dekke en betydelig andel av elektrisitetsbehovet til en bolig krever derfor ganske store arealer.

Solceller er også foreløpig relativt dyre, men prisen er stadig på vei nedover. Videreutvikling av solceller med høyere virkningsgrad og lavere kostnad kan gjøre solceller til en viktig del av energiforsyningen i framtidens boliger.

Henvisninger

Les også