Seksjonering2

Byggbloggen

Seksjonering

Tekst av Tove Rodahl 20. mars 2018 Streaming

Se åpen del av Tekna Samfunnsutviklerne sin årlige fagdag innen seksjonering,
som ble arrangert 20. mars.

Programmet for dagen

  • Leikny Gammelmo fra Tekna Samfunnsutviklerne ønsket velkommen og presenterte dagens program:
  • Hugo Torgersen fra Kartverket snakket om siste nytt om seksjonering og redegjorde for grunnleggende seksjoneringsprinsipper (etter ny lov)
  • Jørgen Stenseng fra Rambøll snakket om Nytt regelverk – utfordringer ved praktisering sett fra utbyggers ståsted (bla §17)
  • Sofie Søyland fra PBE Oslo kommune snakket om Nytt regelverk – utfordringer ved praktisering sett fra kommunens ståsted
  • Carl-Fredrik Hilland fra Kartverket snakket om Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka (ref MF §40)
  • Tilslutt svarte panelet på en rekke innsendte spørsmål

Presentasjonene:

Notater fra gruppearbeid fagdag seksjonering (PDF)

Les mer om seksjonering i Lekny Gammelmo sitt innlegg Seksjonering, å eie sammen men allikevel alene eller bli kjent med Tekna Samfunnsutviklerne (video).

Se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr innen infrastruktur og samferdsel.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer