Utbyggingsavtaler som virkemiddel for gjennomføring av planer

Utbyggingsavtaler, avtaler mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område, som virkemiddel. Se opptak fra miniseminar. .
Streaming