Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Samfunnsutviklerne logo

Tema: Bygg

Samfunnsutvikling – Et faglig puslespill

Tekst av Leikny Gammelmo Publisert: 25. apr. 2017 Streaming

Utvikling av samfunnet vårt har til alle tider vært viktig, men fokus har variert. Det er mange brikker som skal falle på plass for å få en god samfunnsutvikling. Alt fra overordnede føringer til valgene vi tar i hverdagen vår, både som privatpersoner og som fagfolk.

 I dette innlegget ønsker vi å sette søkelyset på noen av temaene som er viktige for samfunnsutviklere og som vil bli belyst på Samfunnsutviklingsdagen 2017, 25.april. (se opptak nedenfor)

Arealplanen til kommunene er ett av virkemidlene som skal styre utviklingen og hva vi kan gjennomføre av tiltak. Planprosessene har vært anklaget for å ta for lang tid, og løsningen har for mange vært mindre endringer av planen og dispensasjoner. Tilpasninger som ikke nødvendigvis tar innover seg at de er en del av et større bilde. Noen vil si det at det har vært greit siden Norge er et land med forholdsvis god plass i forhold til innbyggertall, men de topografiske forholdene gir oss også utfordringer. Vi må bygge høyere og tettere for å tilpasse oss veksten i befolkningen. Det stilles krav om en grønnere livsstil og utbygging rundt kollektivknutepunkter. Det grønne skifte legger føringer, gir utfordringer og muligheter. Samtidig skal vi opprettholde livskvalitet, mangfold, et levende landbruk, levende bygder, og arbeidsplasser, for å nevne noe.

Samfunnsutvikling krever også etisk refleksjon. For mange kan dette fremstå som et høytsvevende tema og noe filosofer har enerett på. Men slik er det ikke. Etisk refleksjon er nødvendig fra de små hverdagslige gjøremål til de store samfunnsspørsmålene. For noen år siden ble Samfunnsutviklerne utfordret til å komme med mulige dilemmaer som vi møter i arbeidssituasjonen. Dette ble publisert i Teknisk Ukeblad og finnes på nett. Tema krever fornyet fokus og gjennom en åpen debatt kan det gjøre oss rustet til å møte utfordringene.
landmåleFordeling av land, rettigheter og goder er et viktig tema. En utfordring er «land grabbing». Foregår dette også i Norge? Avtaler om overføringer av areal mellom parter som har ulikt styrkeforhold kan minne om land grabbing. Er landmålerne og domstolsapparatet nok oppmerksom på dette? Våre faglige beslutninger må tåle etisk refleksjon. De må tåle at vi stiller spørsmål ved om det er lovlig, er det rettferdig for de berørte, har det uheldige konsekvenser for individer, miljø eller samfunn? Og til sist tåler det offentlig oppmerksomhet?

Vi er alle en del av utviklingen av samfunnet vårt. De valgene vi tar i dag har en betydning for morgendagen. Samfunnsutviklerne ønsker å bidra med faglig funderte brikker i dette puslespillet.
Noen av dem fikk vi presentert på Samfunnsutviklingsdagen 2017:

Samfunnsutviklingsdagen 2017

 • Arve Leiknes ønsket velkommen
 • Kan Konseptvalgutredninger integreres med plan etter plan- og bygningsloven?
  Martin Lund Iversen, NMBU
 • Den Nye Landmåleren, Leiv Bjarte Mjøs, HVL
 • Nasjonal høydemodell
  Håkon Dåsnes, Kartverket
 • Etisk time
  Ingebjørg Gravlien, Tekna Etisk råd
 • Spilleksperiment
  Anders Eika, stipendiat NMBU
 • Hvordan kommer samfunnsutvikling til uttrykk i europeiske byer?
  Marius Grønning, NMBU

Les også