Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Samfunnsutviklerne lite

Tema: Bygg

Samfunnsutviklerne – hvem er det?

Tekst av Tove Rodahl Publisert: 31. mars 2016 Streaming

Se video der Tekna Samfunnsutviklerne presenterer sine fagområder

Samfunnsutviklerne – hvem er det? Og hva gjør de?

Foreningen Norges Jordskiftekandidatforening (NJKF) skiftet i 2015 navn til
Tekna Samfunnsutviklerne, et ambisiøst navn som skaper nysgjerrighet: Samfunnsutviklerne – hva gjør de?

Samfunnsutviklerne presenterer her noen av sine fagområder og håper på mange søkere innen utdanning som dekker fagområdene:

Det er styreleder i Tekna Samfunnsutviklerne, Arve Leiknes, som introduserer:

Grunnerverv- av Hanne Litleré, Rambøll
Grunnerverv er navnet på prosessen som skjer når det skal tilegnes grunn eller rettigheter, for eksempel til offentlig veg. En forutsetning er at det foreligger en godkjent reguleringsplan og grunnervervet kan lede frem til en avtale eller en ekspropriasjon.

Fast eiendom i endring – av Leikny Gammelmo, NMBU,
Kommunen og eiendomsdannelse - fast eiendom i endring.

Kort om oppmålingsforretning og eiendomsregistrering – av Per Ove Røkke, Kartverket
Per Ove arbeider ved kartkontoret i Bodø med hovedoppdrag å gi støtte til kommunene på ulike matrikkeltema. Han har de siste årene også undervist studenter ved Høgskolen i Bergen i faget Eiendomsdannelse ved Oppmålingsforretning.

Prosjekt/byggeledelse – av Nina Haugland, Statens Vegvesen
Nina Haugland har en bakgrunn som grunnerverver, men jobber i dag med store veiprosjekter i Statens Vegvesen.

Studentliv – av Hanne Tveter Åmdal fra Jordskifterlaget

Korte innspill om utdanning

Jordskifte – av Joachim Ingels Hellemsvik, Domstoladministrasjonen
Jordskifte er avgjørelser som treffes av Jordskifteretten.
Joachim ble forhindret til å delta, men her ligge presentasjonen hans: Kort om jordskifteretten.

Se hvilke andre nettverk og aktiviteter Tekna tilbyr innen samferdsel og infrastruktur.

Les også