Byggeprosjektering

Byggbloggen

Prosjekteringsledelse og prosjektledelse

Tekst av Tor Børre Mosland 2. okt. 2019

Vil du lære mer om prosjektering og prosjekteringsledelse. Se oversikt over emnet prosjekteringsledelse her. Lenkeoversikt.

Hva er forskjellen på prosjekterings- og prosjektledelse?

Hvilke begreper bør du kjenne til og hvilke faser er det i et byggeprosjekt?

Multiconsult

Er prosjekteringsledelse mer krevende enn prosjektledelse?
Foruten at du som prosjekteringsleder skal styre teamet, ta avgjørelser, tenke økonomi og motivere, må du i tillegg ha god kjennskap til de ulike byggefasene og du bør ha kompetanse innenfor et av rådgiverfagene, eksempelvis bygg.

Prosjekteringsleder = Prosjektleder for prosjekteringen

Mer om prosjekteringsledelse
I det fire år lange forskningsprosjektet INPRO har to Veidekke-ansatte forsket på prosjekteringsledelse som en del av et større samarbeidsprosjekt om temaet. Vegard Knotten er en av disse to som har sett på prosjekteringsledelse i tidigfase i prosjekter. Han har blant annet identifisert følgende 10 suksessfaktorer i prioritert rekkefølge:

1. Kommunikasjon: 2,18
2. Beslutninger: 3,55
3. Planlegging: 3,91
4. Byggherre: 4,05
5. Grensesnittstyring: 4,36
6. Team-styring: 5,05
7. Risikostyring: 7,55
8. Kunnskapsledelse: 7,77
9. HMS-fokus: 8,09
10. Evaluering: 8,50

Les mer om hva Veidekkes Ph.D stipendiater har funnet ut om prosjekteringsledelse

Meld deg på kurs i prosjekteringsledelse der du blant annet treffer Vegard Knotten fra Veidekke som en av foreleserne.

NTNU tilbyr sammen med NAL kurs i prosjekteringsledelse med studiepoeng.

Rådgivende Ingeniørers forening (RIF) er også opptatt av prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter. De har laget denne veilederen

Les også

Relaterte kurs og arrangementer