Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Foto: Anders Geertsen - fra http://hardangerliving.blogspot.com

Tema: Bygg

Passivhus – igjen!

Tekst av Tor Børre Mosland Publisert: 19. okt. 2012

En nyttig oversikt over status, arrangementer og planer for passivhusstandarden videre.

Foto: Anders Geertsen – fra http://hardangerliving.blogspot.com
Passivhusnivå som minstekrav fra 2015

Det er stort aktivitetsnivå i forbindelse med innføring av passivhusnivå. Lavenergiprogrammet er relativt synlige i bransjen og har utviklet et to dagers kurs for prosjekterende (arkitekter og rådgivende ingeniører). Dette kurset vil sannsynligvis bli tilbudt bransjen over store deler av landet våren 2013.
De fleste i byggebransjen er positive til at passivhusnivå blir innført som minstekrav fra 2015, forutsatt at inneklima blir ivaretatt.

Bilde av passivhus fra Hardanger
Foto: Anders Geertsen - fra http://hardangerliving.blogspot.com

Du kan også finne relevante foredrag blant annet på Teknas byggeblogg.

Norge er det første landet som innfører nasjonale standarder hvor kriterier for passivhus fastsettes så vel for yrkesbygg (NS 3701) som for bolig (NS 3700).

Nesten nullenerginivå som krav fra 2020
I Stortingsmelding nr. 21 (2011-2012) Norsk Klimapolitikk og Stortingsmelding nr. 28 (2011-2012) Gode bygg for eit betre samfunn, heter det at Regjeringen vil innføre nesten nullenerginivå som krav i byggteknisk forskrift innen 2020.
Byggebransjen er ikke like aktiv når det gjelder nesten nullenerginivå, men Direktoratet for byggkvalitet vil nå sette ut en utredning for å gi innspill til arbeidet med å definere nesten nullenerginivå for norske forhold. Utredningen skal kunne brukes både i regelverksammenheng og inn mot arbeidet som skjer i regi av Standard Norge.

Krav til halvering av det norske energiforbruket i bygg innen 2040.

Her foreligger det blant annet rapport om temaet, datert 2009.

Powerhouse og andre relevante pilotprosjekt gjennomføres i regi av ZEB-programmet.

Les også