Lov og regler

Byggbloggen

Ny matrikkelforskrift

Tekst av Tove Rodahl 25. okt. 2019 Streaming

Forslag til ny matrikkelforskrift kom på høring 1. august. Nå er prosessen endelig i ferd med å lande. Hør om endringer i forskriften.

Innspill til høring

Se opptak fra høringsmøte 25. oktober.

Forslag til ny matrikkelforskrift kom på høring 1. august. Vi har engasjert oss om dette i flere år, med kurs, arbeidsmøter, debatter og høringsuttalelser. Nå er prosessen endelig i ferd med å lande.

Tekna Samfunnsutviklerne inviterte medlemmer og andre innen faget til dette høringsmøtet som tok for seg de foreslåtte endringene i matrikkelforskriftenen.

Se innlegg og andre opptak fra arrangementene til Tekna Samfunnsutviklerne.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer