Lean

Byggbloggen

LEAN for byggebransjen

Tekst av Tor Børre Mosland 27. okt. 2016 Streaming

Forutsigbarhet i fremdriften i et bygg- eller anleggsprosjekt krever kontroll på aktivitetene; når aktivitetene skal være ferdig, varighet, forventet ressursforbruk og forutsetninger for gjennomføring. Se video fra arrangement om LEAN i byggebransjen, fra byggherres perspektiv.

Mangler BA-bransjen Lean-kompetanse?

Tekna Bygg og anlegg inviterte til frokostmøte om LEAN i byggebransjen, fra byggherres perspektiv, 27.oktober.

Der ble metoden LEAN forklart og vi fikk høre om Statsbyggs erfaringer med Lean under prosjektering og oppføring av Kunst og designhøgskolen i Bergen.

Opptak fra presentasjonene

Hva er Lean, og hvordan få sterkere effekt av Lean i dine «bygg-team»?

v/ Erik Holm, BUSINESS INNOVATION AS

Presentasjonen til Erik Holm, Business Innovation(PDF)

Hvilke erfaringer har Statsbygg ved bruk av LEAN? Prosjektering og oppføring av Kunst- og designhøgskolen i Bergen

v/ Hans Thomas Holm, Statsbygg

Presentasjonen til Hans Thomas Holm, Statsbygg(PDF)

Lean for byggebransjen

LEAN handler om helhetstenkning, flyt og kontinuerlig forbedring, noe som er svært relevant for bygg- og anleggsbransjen.
• Er vi gode nok på denne metodikken/arbeidsmåten?
• Hvilke erfaringer har vi?
• Blir byggeprosessen mer effektiv ved bruk av LEAN?
• Hvor kan vi eventuelt spare?

Forutsigbarhet i fremdriften i et bygg- eller anleggsprosjekt krever kontroll på aktivitetene; når aktivitetene skal være ferdig, varighet, forventet ressursforbruk og forutsetninger for gjennomføring.
Bransjens største utfordring er samlet planlegging for alle involverte fag og eierskap til planen.
Lean bygg og anlegg sikrer slik planlegging på en måte som gir forutsigbarhet, flyt og økt lønnsomhet.
Effektivisering av byggeprosessen (PDF, utgitt av Bright Performance) handler mye om prinsipper og verktøy. Men utfordringen er å omsette prinsipper og verktøy til en arbeidsform som gir merverdi i forhold til de utfordringer aktørene i byggeprosessen står overfor. For å oppnå dette må deltakerne involveres og motiveres til et aktivt og likeverdig samarbeid hvor prosessen blir en plattform for informasjonsdeling, kommunikasjon, styring og samspill.
Lean Construction Norge er en arena for å utveksle og utvikle kunnskap og erfaringer innen Lean prosjektbasert prosjektering og produksjon i bygg og anlegg, skipsindustrien og andre prosjektbaserte næringer.
– Mer om Statsbyggs erfaringer med LEAN (PDF).
Entreprenørene (EBA) satser på LEAN
LEAN-kurs tilbys også uavhengig av bransje
– I følge Nasjonalt senter for etter- og videreutdanning er Lean metodikken relevant i alle bransjer i både privat og offentlig sektor.
– I følge anerkjent Lean ekspert handler Lean først og fremst om å forstå grunnprinsipper som flyt, læring, kontinuerlig forbedring og visualisering. Det finnes mange gode teknikker for å hjelpe virksomheter med dette.

Er du Tekna-medlem kan du gratis og uforpliktende melde deg inn i Tekna Bygg og anlegg ved å sende SMS kodeord TEKNABYGG til 2007.

Finn tidligere opptak fra arrangementer og hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr deg innen fagområdet bygg og anlegg.

Relaterte kurs og arrangementer