Byggbloggen

Miniseminar: Klimatilpasning eksisterende bygg

Tekst av Tor Børre Mosland 5. mai 2020 Streaming

Vi tar for oss et nytt temaområde innen "Klimatilpasning- eksisterende bygg" og ser på hvordan bygninger må tåle mer fuktighet og styrtregn. Hva er de nye kravene til overvannshåndtering og fuktsikring og hvordan vil tak, vegger, fundamentering og grunnarbeider bli mer utsatt

Programmet

Hvilke konsekvenser vil et endret klima få for eldre bygninger?

Marte Boro, Riksantikvaren

Klima 2050 – forskning på klimatilpasning av bygg

Berit Time, SINTEF

Klimapåvirkning og rehabilitering av eksisterende bygg - prosjekterende

Kjetil Gulbrandsen, Asplan Viak

Klimarisiko og tiltak ved rehabilitering av bygg

Jonas Vevatne, Prosjekt og utvikling, Asker kommune.

 

Se opptak fra seminaret 28. mai 2020:

Les også

Relaterte kurs og arrangementer