Byggeplass med heisekraner og dramatiske skyer

Byggbloggen

Klimaplan for 2021-2030

22. mars 2021 Streaming

Hva er konsekvensene for bygg-, areal- og eiendomsbransjen?

Få med deg miniseminar med fokus på "klimaplan for 2021–2030", og konsekvenser for BAE-næringen. Det var Tekna Bygg og anlegg i samarbeid med Tekna Klima og Tekna Samfunnsutviklerne som inviterte.

Regjeringen la nylig fram ”Klimaplan 2021-2030” som beskriver effekter av klimaendringene de nærmeste årene og hva som må gjøres for å motvirke dette.

Alle bransjer og fagområder vil berøres av denne meldingen. BAE-næringen må forandre måten det arbeides på og hvordan ulike byggematerialer utnyttes.

Klimafotavtrykk og sirkulær økonomi blir sentralt, flere bygg må bevares og transformeres og fornybar energi må brukes både på anlegg og i bygg. Plusshus-krav vil være forutsetning for mange prosjekter. Dette vil være fundamentale endringer BAE næringen må forberede seg på.

  • Hvilke klimaeffekter må næringen forberede seg på framover – og hvilke tiltak må gjennomføres?
  • Klimatilpasning som del av helhetlig ROS-analyse ved kommunal planlegging
  • Klimakriterier og klimatilpasning i plansaksbehandlingen i Oslo kommune
  • Hvordan kan vi redusere klimafotavtrykk av materialbruk ved nybygging og få til mer gjenbruk og ombruk av bygg?
  • Energieffektivisering og fjernvarme som del av klimaløsningen for bygg og anlegg

Presentasjonene:

Klimakriterier og klimatilpasning, Plan- og bygningsetaten (PDF)
Klimaplan For 2021-2030 HarbitzEtAl (PDF)
Klimaplans påvirkning, Norsk Energi (PDF)
Tåler husene å stå ute, MI (PDF)
Hvordan kan ombruk redusere klimafotavtrykk, Asplan Viak (PDF)

Les også

Relaterte kurs og arrangementer