Grønt på betong

Byggbloggen

Klimagassberegninger

Tekst av Tove Rodahl 26. nov. 2018 Streaming

Miniseminar om nye klimagassberegninger for hele livsløpet til bygninger. Se opptak fra arrangement i regi av Norsk Betongforening

Ny standard NS 3720: gir metode for sammenlignbare klimagassberegninger av bygninger i hele livsløpet

Morgendagens lavutslippssamfunn er avhengig av gode verktøy for å beregne klimagassutslipp. I oktober ble det lansert en ny standard NS 3720 som gir sammenlignbare klimagassberegninger av tiltak for hele bygningens livsløp.

Norsk Betongforening inviterte til miniseminar som tok for seg den nye standarden NS 3720, 26. november. Vi fikk høre hvordan den nye standarden kan brukes:

Elisabeth Schjølberg, Multiconsult AS

Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustrien
181126 Norsk betongforening – Klimagasstandarden TPD – ny

Mie Wold, Østfoldforskning AS
Presentation-Norsk Betongforening

Anna Petersen, Multiconsult AS
Norsk betongforening 26.11.18

Interessert i betong? Se opptak fra arkivet.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer