Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Betongriving

Tema: Bygg

Finnes egentlig bærekraftige bygningsmaterialer?

Tekst av Terje Olav Moen Publisert: 29. mai 2017 Streaming

1/3 av klimagassutslippet genereres i dag av BAE-næringen. Finnes egentlig bærekraftige bygningsmaterialer? Se opptak fra miniseminar.

Tekna Bygg og anlegg stilte spørsmålet i et frokostmøte 8.juni som omfattet følgende presentasjoner:

Miljøvennlige og innovative innkjøp
Hans Olaf Delviken, Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT

Bærekraftige bygningsmaterialer – hva er det?
Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustriens forening

Nye miljøvennlige betongmaterialer
Nina Borvik, Skanska

Miljøvurdering av byggematerialer
Mie Fuglseth, Asplan Viak

 

Hele 40 % av norsk energiforbruk, 1/3 av klimagassutslippet og så mye som 1/3 av alt avfallet i landet genereres i dag av BAE-næringen. Samtidig er digitalisering, bærekraftig og konkurransekraft sentralt for at bransjen skal utvikle seg i dagens internasjonale marked. Utfordringen er å få til et grønt skifte for bransjen hvor bærekraft i alle ledd blir en viktig faktor ved valg av bygningsløsninger, teknologi og materialer.

Hvordan defineres da bærekraftige bygningsmaterialer? Det må ikke bare vurderes fra byggevarene ankommer byggeplassen fram til bygget rives og/eller gjenbrukes. Også miljøavtrykket ved produksjon av materialene og mulig positive klimabidrag må med i vurderingen, som for eksempel bruk av solceller.

I dag framstår tre som mer bærekraftig enn bruk av tradisjonelle materialer som stål og betong. Kostnadene ved bygging av Ullerud helsebygg i Drøbak er et eksempel på at massivtre er konkurransedyktig (PDF). Men kanskje er det forhold her som ikke tas med i miljøregnskapet, som at stål og betong er mer holdbart og enklere kan gjenbrukes. Og dermed kan levetiden for slike tradisjonelle bygg bli lenger enn for mer bærekraftige trekonstruksjoner.

I en sirkulær økonomi, som er nødvendig for å få en bærekraftig utvikling, må bygningsmaterialene vurderes gjennom hele livssyklusen fra råstoff, produksjon, bruk og gjenbruk eller avfall. 

Men det viser også at bærekraft-vurdering av materialer er komplisert. Kanskje den beste løsningen noen ganger er å la solide bygg stå, og oppgradere best mulig med hensyn på energibruk og klimautslipp? Det vil gi optimalt gjenbruk av materialer og kan gi bygg som kan stå mye lenger enn det som bygges i dag. Samtidig slipper vi rivekostnader, transport til og fra byggeplassen og deponering av avfall.

Er du Tekna-medlem? Da kan du bli med i Tekna Bygg og anlegg ved å sende SMS med kodeord TEKNABYGG til 2007.
Det koster ingenting og du får beskjed om frokostmøtene fremover.

Se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr innen bygg og anlegg – eller sjekk vårt rikholdige videoarkiv fra byggarrangementer.

Les også