Byggbloggen

Erfaringer med utslippsfrie byggeplasser

Tekst av Tor Børre Mosland 15. okt. 2020 Streaming

Utslippsfrie byggeplasser er blitt en del av klimaløsningen framover, og er nå en forutsetning for mange byggeprosjekter. Krav fra offentlige myndigheter og utbyggere kombinert med at entreprenører tar i bruk nye løsninger bidrar til dette.

Siden dette ble aktualisert for noen år siden har bransjen og maskinleverandører fått erfaringer om hvordan dette kan realiseres og hva som er utfordringene.

Både erfaringer fra utslippsfrie byggeplasser til nå og hvordan dette kan realiseres for nye utbyggingsprosjekter videre vil bli tatt opp. Offentlige og private utbyggere, entreprenører og maskinleverandører vil inviteres til å holde innlegg.

Enova har utarbeidet en veileder til utslippsfrie byggeplasser.

Veilederen er utformet som en sjekkliste og skal svare på konkrete utfordringer, og gi råd om hvordan de kan løses, på veien mot en fossil- og utslippsfri byggebransjen.

Innen 2025 skal alle anleggsmaskinene på Oslo kommunes bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie. Dette gjelder også for kontrakter som inngås før 2025. I tillegg skal alle kjøretøy som benyttes til transport av masser og avfall være fossilfrie.

Tekna Bygg og anlegg inviterer i samarbeid med Tekna klima til digitalt lunsjmøte med fokus på utslippsfrie byggeplasser.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer