Sentral-styring-av-utstyr

Byggbloggen

Elektrisitet som oppvarming

Tekst av Fra lavenergiprogrammet 28. des. 2018

Direktevirkende elektrisk oppvarming betyr ofte lave investeringer og robuste løsninger, men oppfyller ikke kravet til passivhus-boliger

Direktevirkende elektrisk oppvarming betyr ofte lave investeringer og robuste løsninger. Men rent elektrisk energiforsyning oppfyller ikke kravet til passivhus-boliger.

Elektrisk oppvarming er rimelig å installere, enkel å regulere og krever lite vedlikehold. Ulempen er at den ikke regnes som fornybar energi, og den kan ikke som eneste energikilde oppfylle kravene til passivhus. I tillegg er det en lite fleksibel løsning.

Oppvarming av tappevann er en stor energipost

Vi kan ha elektrisk romoppvarming hvis fornybar energi dekker et behov som tilsvarer 50% av energibruken til varmt tappevann.

Tradisjonelt har vi dekket varmtvannsbehovet i norske boliger med elektriske beredere. Men tappevannsbehovet i norske boliger er ofte høyt, og utgjør den største energiposten i passivhus. Derfor bør vi vurdere å dekke tappevannsoppvarming med andre energikilder enn elektrisitet når det er praktisk og økonomisk mulig.

Aktuelle alternativer er solfangere, varmepumper eller vedovn med varmekappe.

 

Henvisninger

Les også

Relaterte kurs og arrangementer