Illustrasjon av plusshuset Kilden barnehage

Byggbloggen

Eksempler på effektiv ventilasjon

Tekst av Fra lavenergiprogrammet 28. des. 2018

Kjente norske eksempler på varianter av balansert ventilasjon. Kilden barnehage, Powerhouse på Kjørbo og Sparebank1-bygget.

Flere bygg med høy energieffektivitet har varianter av balansert ventilasjon det er verdt å merke seg.

Kilden barnehage på Årvoll i Oslo er planlagt som plusshus med en hybrid type ventilasjonsløsning. Den skiller mellom når det er behov for å gjenvinne varme og ikke:

  • Når varmegjenvinneren i ventilasjonsanlegget kjøres, er løsningen konvensjonell. Tilluften leveres i hvert lokale og avtrekket er sentralt.
  • Når det ikke er behov for å gjenvinne varme, slippes avtrekksluften ut av luker i tak eller trapperom. Det gir mindre trykkfall enn å sende luften ut over gjenvinner.

Slike hybride løsninger setter store krav til brukerne og til oppfølging av VVS-ingeniøren i driftsfasen.

Foto av ventilasjonssjakt i trapp
Ventilasjonssjakten på Powerhouse Kjørbo er blitt kalt «verdens vakreste». Det sentrale avtrekket er plassert i en felles trapp. Dette gir mindre kanalanlegg og lavere trykkfall. Foto: Powerhouse

Powerhouse Kjørbo: avtrekk via trapp

Et annet eksempel er løsningen som er valgt ved Powerhouse Kjørbo. Anlegget har fortrengningsventilasjon med tilluftsrister plassert ved kjernen i åpne kontorlokaler. Sentralt avtrekk er plassert øverst i en fellestrapp. Dette gir mindre kanalanlegg og lavere trykkfall.

Sparebank1-bygget: Fortrengningsventilasjon fra datagulv

Et tredje eksempel er å ventilere med fortrengningsventilasjon via trykksatte gulv, også kalt datagulv. Da plasseres tilluftsventilene rett i et trykksatt installasjonsgulv. Dette har vist seg å ha noen fordeler, blant annet i forhold til termisk masse og trykkfall. Så langt er det bare brukt i et fåtall bygg i Norge. Et av dem er Sparebank1-bygget i Trondheim.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer