Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjon av plusshuset Kilden barnehage

Tema: Bygg

Eksempler på effektiv ventilasjon

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 10. des. 2020

Kjente norske bygg med høy energieffektivitet har varianter av balansert ventilasjon det er verdt å merke seg: Kilden barnehage, Powerhouse på Kjørbo og Sparebank1-bygget.

Kilden barnehage på Årvoll i Oslo er planlagt som plusshus med en hybrid type ventilasjonsløsning. Den skiller mellom når det er behov for å gjenvinne varme og ikke:

  • Når varmegjenvinneren i ventilasjonsanlegget kjøres, er løsningen konvensjonell. Tilluften leveres i hvert lokale og avtrekket er sentralt.
  • Når det ikke er behov for å gjenvinne varme, slippes avtrekksluften ut av luker i tak eller trapperom. Det gir mindre trykkfall enn å sende luften ut over gjenvinner.

Slike hybride løsninger setter store krav til brukerne og til oppfølging av VVS-ingeniøren i driftsfasen.

Verdens vakreste ventilasjonssjakt: trappen i Powerhouse Kjørbo

Ventilasjonssjakten på Powerhouse Kjørbo er blitt kalt «verdens vakreste». Det sentrale avtrekket er plassert i en felles trapp. Dette gir mindre kanalanlegg og lavere trykkfall. Foto: Powerhouse

Verdens vakreste ventilasjonssjakt: trappen i Powerhouse Kjørbo

Ventilasjonssjakten på Powerhouse Kjørbo er blitt kalt «verdens vakreste». Det sentrale avtrekket er plassert i en felles trapp. Dette gir mindre kanalanlegg og lavere trykkfall. Foto: Powerhouse

Powerhouse Kjørbo: avtrekk via trapp

Et annet eksempel er løsningen som er valgt ved Powerhouse Kjørbo. Anlegget har fortrengningsventilasjon med tilluftsrister plassert ved kjernen i åpne kontorlokaler. Sentralt avtrekk er plassert øverst i en fellestrapp. Dette gir mindre kanalanlegg og lavere trykkfall.

Sparebank1-bygget: Fortrengningsventilasjon fra datagulv

Et tredje eksempel er å ventilere med fortrengningsventilasjon via trykksatte gulv, også kalt datagulv. Da plasseres tilluftsventilene rett i et trykksatt installasjonsgulv. Dette har vist seg å ha noen fordeler, blant annet i forhold til termisk masse og trykkfall. Så langt er det bare brukt i et fåtall bygg i Norge. Et av dem er Sparebank1-bygget i Trondheim.

Les også