Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Etterisolering-loft

Tema: Bygg

Du bør forbedre ventilasjonen når du etterisolerer og tetter

Tekst av Fra lavenergiprogrammet Oppdatert: 8. jan. 2021

Når du pusser opp en bolig, forsvinner ofte opprinnelig ventilasjonsløsning. Resultatet blir dårlig inneklima, så husk ventilasjon når du rehabiliterer.

Når du pusser opp en bolig, forsvinner ofte opprinnelig ventilasjonsløsning i form av en rekke ukontrollerte luftlekkasjer i fasaden. Resultatet blir dårlig inneklima, så tenk på ventilasjon når du starter en rehabilitering.

Ventilasjon i boliger handler særlig om to ting: Å få frisk luft inn og fuktighet og forurensninger ut. Mange eldre boliger har enten naturlig ventilasjon eller avtrekksventilasjon. Begge løsninger baserer seg på ventiler, spalter eller luker for å få frisk luft inn i boligen. Når vinduer skiftes og boligen etterisoleres og tettes, forsvinner ofte disse åpningene i klimaskallet. Da endres også den opprinnelige ventilasjonen.

Pass ekstra godt på i disse tilfellene

Når du planlegger rehabilitering, bør du derfor samtidig vurdere tiltak for bedre ventilasjon. Det er viktig når

  • bygget blir tettere på grunn av nye dører, vinduer eller etterisolering
  • du endrer romløsning, som å slå sammen rom til åpne kjøkkenløsninger
  • du endrer kjøkkenløsning, for eksempel fra vegghengt til fritthengende vifte
  • baderom oppgraderes betydelig
  • uisolert loft etterisoleres og oppgraderes til oppholdsrom

Dersom ventilasjonsforholdene blir påvirket av en rehabilitering, f.eks. ved en tettere fasade eller at gamle ildsteder tas ut av bruk, skal du følge ventilasjonskravene i TEK17. Men du har mulighet til å søke kommunen om fritak fra krav som blir urimelig kostbare eller teknisk utfordrende. Det er bare dersom ventilasjonsforholdene forblir uendret, at du slipper å oppfylle TEK17.

Her er de vanligste alternativene

For å bedre ventilasjonen i en rehabilitert bolig kan du velge mellom flere løsninger. De vanligste er:

  • Balansert ventilasjon med varmegjenvinning (standard løsning med sentralt aggregat)
  • Avtrekksventilasjon med varmepumpe som gjenvinner varme i brukt luft
  • Romventilatorer med ventiler for tilluft og avtrekk som opererer parvis, med produkter som Lunos eller Roomie
  • Forbedret avtrekk med vifte i eksisterende avtrekkskanal (bare aktuelt for mindre rehabiliteringer)

Hvilken løsning du kan velge, avhenger av hvor omfattende rehabiliteringen er og hvor mye den påvirker boligens ventilasjonsbehov, hva slags ventilasjonsløsning boligen har fra før, hva det er praktisk og økonomisk mulig å få til, og luftkvalitet og støyforhold lokalt.

Det gjelder å starte tidlig

Med unntak av mindre rehabiliteringer vil alle løsninger kreve noe bygningsteknisk arbeid. Derfor blir resultatet bedre jo tidligere du vurderer ventilasjonsløsninger i et rehabiliteringsprosjekt. Dette gjelder særlig for balansert ventilasjon fordi det krever plass til kanalføringer. Men også avtrekksvarmepumper kan kreve en del arbeid med kanaler. Det samme gjelder romventilatorer som skal dekke flere rom i boligen.

Les også