Brann

Byggbloggen

Brannsikre bygg – TEK 10

Tekst av Tor Børre Mosland 3. feb. 2015 Streaming

Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde. Ulykkeshendelsen brann kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier. Det er et nasjonalt mål å redusere antall branner. Kunnskap om årsaker til at brann oppstår er vesentlig for å kunne forebygge brann. Se video fra presentasjon.

FBA arrangerte et to dagers kurs 10.ende og 11.te februar:
Plan og bygningsloven i praksis – TEK 10.

En av foredragsholderne, Geir Drangsholt fra TekØk snakket om kapittel 11, forskriftene i forhold til brann. Foredragene hans ble direktesendt og du finner opptakene nedenfor:

Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde. Ulykkeshendelsen brann kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier. Det er et nasjonalt mål å redusere antall branner. Kunnskap om årsaker til at brann oppstår er vesentlig for å kunne forebygge brann. Politi- og lensmannsetaten er pålagt å etterforske alle branner. Plikten til å etterforske branner er regulert gjennom rundskriv fra Riksadvokaten til politietaten .

I tillegg til dette er det flere lovverk/forskrifter og standarder, som omhandler brannsikring av bygg;
– Plan og bygningsloven m/TEK 10
– Lov om brannvern
– Elektrisitetsloven
– Arbeidsmiljøloven
– NS 3901 Krav til risikovurdering av brann i byggverk
– SN-INSTA TS 950 Analytisk brannteknisk prosjektering – Komparativ metode for verifikasjon av brannsikkerhet i byggverk.

Interessante spørsmål i kjølvannet av dette, er:
• Bidrar dette til færre branner?
• Hvilke krav setter myndigheter/bransjen gjennom lover og standarder?

Ønsker du å vite mer om brannsikre bygg, finner du her et eldre opptak, men stadig like relevant: gjennomgang av «TEK 10 kap 11, Sikkerhet ved brann», her.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer