Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Brann

Tema: Bygg

Brannsikre bygg – TEK 10

Tekst av Tor Børre Mosland Publisert: 3. feb. 2015 Streaming

Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde. Ulykkeshendelsen brann kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier. Det er et nasjonalt mål å redusere antall branner. Kunnskap om årsaker til at brann oppstår er vesentlig for å kunne forebygge brann. Se video fra presentasjon.

FBA arrangerte et to dagers kurs 10.ende og 11.te februar:
Plan og bygningsloven i praksis – TEK 10.

En av foredragsholderne, Geir Drangsholt fra TekØk snakket om kapittel 11, forskriftene i forhold til brann. Foredragene hans ble direktesendt og du finner opptakene nedenfor:

Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde. Ulykkeshendelsen brann kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier. Det er et nasjonalt mål å redusere antall branner. Kunnskap om årsaker til at brann oppstår er vesentlig for å kunne forebygge brann. Politi- og lensmannsetaten er pålagt å etterforske alle branner. Plikten til å etterforske branner er regulert gjennom rundskriv fra Riksadvokaten til politietaten .

I tillegg til dette er det flere lovverk/forskrifter og standarder, som omhandler brannsikring av bygg;
– Plan og bygningsloven m/TEK 10
– Lov om brannvern
– Elektrisitetsloven
– Arbeidsmiljøloven
– NS 3901 Krav til risikovurdering av brann i byggverk
– SN-INSTA TS 950 Analytisk brannteknisk prosjektering – Komparativ metode for verifikasjon av brannsikkerhet i byggverk.

Interessante spørsmål i kjølvannet av dette, er:
• Bidrar dette til færre branner?
• Hvilke krav setter myndigheter/bransjen gjennom lover og standarder?

Ønsker du å vite mer om brannsikre bygg, finner du her et eldre opptak, men stadig like relevant: gjennomgang av «TEK 10 kapittel 11, Sikkerhet ved brann», her.

Les også