Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Betongkonstruksjon2

Tema: Bygg

Betongkompetanse

Tekst av Knut Bryne Publisert: 7. juli 2016

Dersom du følger kravene i gjeldende betongstandarder, følger du også Plan- og bygningsloven. Kompetansekravene i disse standardene et klare, og Betongopplæringsrådet utsteder kompetansebevis i henhold til gjeldende krav

Betong i en rivende utvikling

Gjennom flere tiår har betong som byggemateriale vært gjennom en rivende utvikling. Den virkelig store endringen skjedde på 80- og 90-tallet, da bygging av olje- og gassplattformer i betong var helt avhengig av en betydelig satsing på forskning og utvikling innen betongteknologi. Denne satsingen gav stadig høyere fastheter, bedre bestandighet, nye delmaterialer (sementer, tilsetningsstoffer, tilsetningsmaterialer, tilslag etc.) samt nye/andre flytegenskaper.

Etter «olje- og gass-alderen» har videreutviklingen fortsatt, og vi ser nå en enorm fokus på miljø og CO2-utslipp, i tillegg til betongens materialegenskaper. Utvikling av materialer gir utvikling av utførelse, samt endring av regelverk. Dette gir et stort behov for kompetanseheving i alle ledd i betongbransjen.
Gjennom utvikling av felles-europeiske standarder, NS-EN, samt de nasjonale tillegg, NA, fikk vi nye krav til betongsammensetning, dokumentasjon og utførelse. I tillegg er kravene til kompetanse lagt inn i de nasjonale tillegg for de ulike betongstandardene. Dette betyr at når et prosjekt er beskrevet utført i henhold til f.eks. NS-EN 13670 + NA, gjelder også kompetansekravene beskrevet i det nasjonale tillegget.

Betongopplæringsrådet og kompetansebevis

De kompetanseordninger som vokste fram på 80- og 90-tallet både hos betongprodusentene og entreprenørene, ble på 2000-tallet koordinert med andre kompetanseområder, som f.eks. sprøytebetong og betongrehabilitering. Betongopplæringsrådet (BOR) ble etablert. BOR er bredt sammensatt av partene i betongbransjen, og utsteder kompetansebevis innen alle «betongområder». Disse kompetansebevisene er mer og mer innarbeidet i bransjen, og vi ser nå at anbud på større og mindre prosjekter blir avvist av byggherren dersom entreprenøren ikke kan dokumentere rett kompetanse.
Dokumentasjon av betongkompetanse gjennom BOR er en unik ordning i europeisk sammenheng, og meget viktig for å heve kvalitet i alle ledd.
Det er dog en forutsetning at alle i bransjen støtter opp om denne ordningen, og bidrar til at de nasjonale kravene til kompetanse – beskrevet i standardene – følges opp.

Les artikkel i Byggeindustrien om Betongopplæringsrådet (BOR)

Finn hva Tekna kan tilby av nettverk og arrangementer innen fagområdet bygg og anlegg.

Les også