Betong støping

Byggbloggen

Fremtidens løsninger på betonggulv og etasjeskillere

Tekst av Morten Bjerke 29. feb. 2016 Streaming

FABEKO, Norsk Betongforening og Norsk Forening for Betongrehabilitering inviterte til seminar om fremtidens løsninger på betonggulv og etasjeskillere, mandag 29. feb. 2016.

Kunne du ikke være tilstede? Opptak fra arrangementet følger her:

Gulv på grunn, flytende og fastholdte påstøper

Bernt Kristiansen, AF Gruppen

Fiberarmering

Dan Arve Juvik, Mapei

Etterspente fiberarmerte flatdekker

Steinar Trygstad, Thilt Engineering

Det finnes mange muligheter når det skal velges tekniske løsninger for betonggulv og etasjeskillere. Eksisterende gulvløsninger blir stadig forbedret og nye løsninger kommer til.
Valg av løsning kan være viktig for fremdriften og økonomien i en byggeprosess.
Ved planlegging av bygg, kan valg av løsninger på betonggulv og etasjeskillere, gi både en fremdriftsmessig og en økonomisk gevinst under byggingen. I tillegg kan løsningene gi en økonomisk gevinst i løpet av byggets levetid

Norsk Betongforening (NB) har under arbeid en revidering av NB publikasjon nr. 15 «Betonggulv – Gulv på grunn og påstøp» som kommer ut om kort tid.
I NB publikasjon nr.15 vil det bli mye nytt å forholde seg til både for rådgivere (RIB), entreprenører og betongprodusenter.
NB publikasjon nr.15 vil ha anbefalte løsninger for bl.a. legging av tilleggsarmering, utstøping, fugeinndeling og fugefrie gulv for gulv på grunn konstruksjoner og påstøper på etasjeskillere.

Fiberarmering i betong vil gi nye muligheter for mer bruk av fiber i konstruksjonssammenheng pga av nye fibertyper, nye regler, dimensjoneringsprinsipper og beregningsmodeller for bruk av fiberarmering i betong.
Bruk av fiberarmering i bærende konstruksjoner kan forenkle byggeprosessen og kan redusere byggetiden.

betongstøpingEtterspente fiberarmerte flatdekker er en ny løsning basert på ny forskning. Ved å erstatte slakkarmeringen med fiberarmering kombinert med spennarmering, kan byggeprosessen bli mer rasjonell samtidig som det oppnås en god konstruksjonsløsning. Kanskje fremtidens løsning for korte og lange spenn?

Se hvilke arrangementer og nettverk Tekna tilbyr innen fagområdet bygg og anlegg.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer