Barcode

Byggbloggen

Å bo i solen er ingen menneskerett

Tekst av Tove Rodahl 24. mai 2018 Streaming

Ny regulering åpner for økt fortetting som gir økt profitt. Får vi dårligere boforhold? Se opptak fra miniseminar i regi av Tekna Bygg og anlegg.

Hver ekstra kvadratmeter tillatt fortetting gir ekstra fortjeneste. Derfor sier det seg selv at det bygges tett.I tillegg har man med TEK17 lempet på kravene til dagslys og utsyn. Ender vi til slutt opp med dårlige boforhold og forringet livskvalitet? – spurte man i dette frokostmøtet 24.mai.

Opptak fra arrangementet:

Tett byutvikling, arkitetur og bomiljø,
Brit Kyrkjebø, Plan- og bygningsetaten/Oslo kommune

Bygges gode bomiljøer eller nye gråbeingårder?
Svein Prytz JM Norge AS

Hvordan sikre framtidsrettet bokvalitet i dag?
Trine Helle, Hille Melbye Arkitekter AS

Se opptak fra en rekke aktuelle arrangementer innen fagområdet bygg og anlegg.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer