Verden

IKT-bloggen

Grønn digitalisering kan redde verden

Tekst av Tove Rodahl 11. mai 2017 Streaming

Carlota Perez har forsket på paradigmeskifter. Hun har funnet en rekke fellestrekk i alle de store historiske krisene og sett hvordan noe nytt har erstattet det gamle og gitt nye gullaldere i form av fem teknologiske revolusjoner. Carlota Perez kom til Ingeniørenes Hus og holdt et foredrag om vår tids utfordringer og hva som må …

Carlota Perez har forsket på paradigmeskifter. Hun har funnet en rekke fellestrekk i alle de store historiske krisene og sett hvordan noe nytt har erstattet det gamle og gitt nye gullaldere i form av fem teknologiske revolusjoner.

Carlota Perez kom til Ingeniørenes Hus og holdt et foredrag om vår tids utfordringer og hva som må til for å komme over i en fase med nye verdier, som helse og lykke, istedet for materielle goder. Dette må vi få til i en verden der store deler av makteliten, naturlig nok, vil holde på det gamle.

Carlota kom med et positivt budskap om tiden vi er midt oppe i nå. Hun mener man kan oppnå en bærekraftig IKT-drevet global gullalder. Hun mener det nettopp er ingeniørene som kan redde verden og har stor tro på Norge som et foregangsland. Hun mener det er «the Nordic way of life» som må erstatte det gamle «American way of life».

Finn foredraget: Ny global gullalder og hør hva hun sier om å lære av historien.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer