Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Nataliya Hora / Shutterstock.com

Tema: IKT

Digitalisering – Industri 4.0

Tekst av Tove Rodahl Publisert: 19. mai 2016

Hvorfor henger ikke Norge med?

Nataliya Hora / Shutterstock.com

Industri 4.0

Digitalisering og automatisering er prosessene som vil løfte industrien til neste steg: den fjerde industrielle revolusjon – Industri 4.0.

  • Avansert digital teknologi er en forutsetning for å overvåke produktene og kunne utføre automatisk service og vedlikehold.
  • Digital teknologi er også en forutsetning for en tettere kobling mellom bedriftene og kundene, som igjen er nødvendig for å oppnå rett kunnskap for å skape bedre produkter og for å skape de rette tjenestene rundt produktene. Det er en forutsetning for «Servitization»(tjenestegjøring), at man kjøper tilgang og bruk, i stedet for produkter. Denne tjenestegjøringen har økende viktighet for høykostland fordi det hevdes at dette vil skape nye underleverandør-arbeidsplasser samtidig som høyinntektsmarkeder i økende grad etterspør tjenester, heller enn produkter.
  • Avansert digital teknologi vil også være nødvendig for å sikre grønne og bærekraftige produksjonsprosesser, i tillegg til å sikre bærekraftighet i produkters livsløp.

Digitaliseringen og automatiseringen omfatter blant annet Big Data, analyse, Internet of Things, skytjenester, robotisering, sensorer, og mye mer. Hele spennet av IKT-systemer og avanserte digitale teknologier legger til rette for den fjerde industrielle revolusjon.

Hvorfor henger ikke Norge med?

Nordisk ministerråd ga ut en rapport på slutten av fjoråret om de nordiske lands digitalisering: Digitalisation and automation in the Nordic manufacturing sector: – Status, potentials and barriers

Industrien er veldig viktig for Norden, selv om antall industriarbeidsplasser i Norden har falt med ½ million siden starten av nitti-tallet. Industrien er viktig fordi det er her man har størst produktivitetsvekst, industriprodukter utgjør mer enn halvparten av all nordisk eksport, det er innen produksjon størstedelen av privat forskning og utvikling gjøres og industribedrifter skaper nye arbeidsplasser innen tjenestesektoren. Den er også viktig fordi den er desentraliserende. Bedriftene ligger ikke i hovedstedene, men skaper arbeidsplasser i regionene.

Industribedriftene i Norge er gjennomsnittlig de minst avanserte I Norden. De andre nordiske landene gjør det mye bedre enn EU i snitt, men vi kan dessverre ikke si det samme.

Rapporten hevder også at spredning av digital teknologi går tregest i Norge, (raskest i Danmark. Sverige er det landet med flest industrielle roboter per sysselsatt, mens Finland har mest utstrakt bruk av sensorer i produksjon og i produkter. )

Norge henger altså ikke med i digitaliseringen/industri 4.0. Hva er grunnen til det?

Teknaundersøkelse om digitalisering

Tekna er i ferd med å lage en spørreundersøkelse som skal sendes ut til mange av våre medlemmer med IKT-utdannelse, for å avdekke i hvilken grad deres bedrifter er digitaliserte, om kompetansen er god nok og hvor bedriftene henter kompetanse. Besvarelsene skal bli til en rapport som legges frem under Arendalsuka midt i august.

Mer lesestoff om industri 4.0:

Les også