Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Koordinatorskolen 15.08.2018
Kunstig intelligens og eksponentiell datakraft 23.08.2018 OSLO
Befaring på Valle Wood 31.08.2018 OSLO
Utbyggingsavtaler 13.09.2018
Bilfri by – konsekvenser for bygg og infrastruktur 20.09.2018 OSLO
Best value for leverandører 25.09.2018 OSLO
En innføring i prosjekteringsledelse 25.09.2018
Best Value-metoden 15.10.2018
Brannsikre bygg – grensesnitt i helhetlig perspektiv 08.01.2019 TRONDHEIM
Tre som konstruksjonsmateriale 08.01.2019 TRONDHEIM
Moderne vedlikehold 09.01.2019 TRONDHEIM
Prosjekterings - og byggeledelse 09.01.2019 TRONDHEIM

Styret i faggruppen

Verv/rolle Navn Stilling Arbeidssted
Styremedlem Madeleine Charlotte Storås Overingeniør Direktoratet for byggkvalitet
Styremedlem Britt Karin Moe
Styremedlem Karin Synnøve Lund Skanska Commercial Development Norway Holdning AS
Styremedlem Magnus Gåseby Gjerde Prosjektleder OPAK AS
Styremedlem Terje Andersen Ledende spesialist digitalisering og VDC NCC Norge AS Avd Region Oslo