Ved å engasjere deg i nettverket får du:

  • Oppdateringer på det siste innen bygg og anlegg
  • Delta gratis på våre arrangement og digitale møteplasser.
  • Et utvidet nettverk og møte andre med samme interesse som deg.
  • Være med på å sette Teknas fagpolitiske agenda.

Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Best Value Procurement (BVP) – kurs med B+ sertifisering 20.05.2019
Utbyggingsplaner 21.05.2019
URBAN FUTURE Global Conference 22.05.2019 OSLO
Frokostmøte: Erfaringer med plusshus 23.05.2019 OSLO
Plan og bygningsloven og TEK 17 04.06.2019
Lunsjmøte: Innovasjon og nye løsninger i vegutbygging 13.06.2019 OSLO
Biomangfold i byplanleggingen 19.06.2019 OSLO
Lunsjmøte: Digitale tvillinger – bygg og anlegg 29.08.2019 OSLO
Trekonstruksjonsdagen 2019 04.09.2019 OSLO
Byggeledelse 17.09.2019
Byggherreforskriften 26.09.2019
Frokostmøte: Sirkulær økonomi og BA-bransjen 24.10.2019 OSLO
En innføring i prosjekteringsledelse 29.10.2019
Hva er egentlig smarte bygg? 21.11.2019 OSLO