Ved å engasjere deg i nettverket får du:

  • Oppdateringer på det siste innen bygg og anlegg
  • Delta gratis på våre arrangement og digitale møteplasser.
  • Et utvidet nettverk og møte andre med samme interesse som deg.
  • Være med på å sette Teknas fagpolitiske agenda.

Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
BIM - Building SMART 19.11.2019
Miljøriktig materialvalg 19.11.2019
Miljøriktig materialvalg 20.11.2019
Tekna X: Hva er smarte bygg? 25.11.2019 OSLO
Er rehabilitering og gjenbruk av bygninger mer bærekraftig enn nybygg? 12.12.2019 OSLO
Tre som konstruksjonsmateriale 08.01.2020 TRONDHEIM
Byggeledelse – NS 8403 08.01.2020 TRONDHEIM
Koordinatorskolen – SHA på byggeplass 08.01.2020 TRONDHEIM
Brannsikre bygg i et helhetlig perspektiv 08.01.2020 TRONDHEIM
Hvordan møter bygg og anleggsbransjen klimarisiko? 08.01.2020 TRONDHEIM
SvømmehallKompetanse 2020 10.03.2020