Ved å engasjere deg i nettverket får du:

  • Oppdateringer på det siste innen bygg og anlegg
  • Delta gratis på våre arrangement og digitale møteplasser.
  • Et utvidet nettverk og møte andre med samme interesse som deg.
  • Være med på å sette Teknas fagpolitiske agenda.

Kommende arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Frokostmøte om grøntregnskap i Oslo 10.04.2019 OSLO
Frokostmøte: Bygningsintegrerte solceller - nye muligheter 25.04.2019 OSLO
Best Value Procurement (BVP) – kurs med B+ sertifisering 20.05.2019
Frokostmøte: Erfaringer med plusshus 23.05.2019 OSLO
Plan og bygningsloven og TEK 17 04.06.2019
Lunsjmøte: Innovasjon i infrastrukturutbygging 13.06.2019 OSLO