– Arbeidstakerne trenger fagforeningens støtte og medlemsfordelene i en urolig tid, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg.

Aktuelt

Vekstrekord for Tekna – 85 000 medlemmer

8. sep. 2020

– Dette er et klart signal om at arbeidstakerne trenger fagforeningens støtte og medlemsfordelene i en urolig tid, sier Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg. Hun viser til at landets største forening for personer med høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning setter ny vekstrekord, og i dag passerer 85 000 medlemmer.

Selv om organisasjonsgraden i Norge synker, så opplever Tekna sterk vekst. Foreningen har det siste året vokst med 5 000 medlemmer, og er blant foreningene i landet med aller høyest vekst.

Den sterke medlemsveksten viser at høyt utdannete teknologer, naturvitere og realister ser verdien av å være organisert. Det sikrer støtte og innflytelse for egen jobbsituasjon. Høy organisasjonsgrad er dessuten nødvendig for å bevare den effektive måten vi organiserer arbeidslivet på i Norge. 85 000 medlemmer gir oss enda større endringskraft og forhandlingsstyrke, sier Randeberg.

Systematisk innsats fungerer

-Det er gledelig at vår systematiske innsats i de usikre tidene vi lever i, har resultert i en historisk sterk medlemsvekst. Attraktive tjenester som juridisk bistand og informasjon om rettigheter, et bredt kompetansetilbud, lokalavdelinger over hele landet som tilbyr faglige og sosiale møteplasser, de beste bank- og forsikringstjenester samt støtte til medlemmene i lønns- og interessespørsmål har samlet gitt denne effekten, sier Line Henriette Holten, som er generalsekretær i Tekna.

Hun mener også at Teknas samfunnspolitiske engasjement og økende synlighet bidrar til den sterke veksten. – For oss er det viktig å vise teknologiens og naturvitenskapens fremtidige muligheter i samfunnet. Medlemmene våre ønsker å være en del av noe større, sier Holten.

Tekna er den største masterforeningen i Norge, og den største foreningen i Akademikerne.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer