Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Foto av diplom for Teknas hederstegn og medaljen man får

Aktuelt

Teknas Hederstegn delt ut til åtte medlemmer

Publisert: 21. juni 2021

Under årets Representantskapsmøte ble Hederstegn delt ut til åtte tillitsvalgte. Hederstegn gis til medlemmer som har utmerket seg i sine verv i Tekna på en fremragende måte.

Det er Hovedstyret i Tekna som beslutter hvem som skal motta Teknas Hederstegn.  

Mottakerne av Teknas Hederstegn 2021 er:

Christopher Hoen
Christopher Hoen

Christopher Hoen

Christopher har i en årrekke vært medlem i styret i Tekna Privat, i mange år som leder. Han har også vært leder i Lønns- og interesseutvalget, og hatt sete i Teknas Hovedstyre. I tillegg har han vært en viktig tillitsvalgt lokalt ved Kongsberg Oil & Gas.

Tove Ringerike

Tove har lang fartstid på lønns- og interessesiden, og har hatt sentrale verv både lokalt og sentralt. Hun har vært medlem og leder både av Tekna Stat og av Lønns- og interesseutvalget. Gjennom sitt engasjement i Oslo avdeling har hun bidratt til å løfte fagforeningspolitiske temaer i avdelingen.

Tove Ringerike
Tove Ringerike
Trude Sundtjønn
Trude Sundtjønn

Trude Sundtjønn

Trude har hatt flere verv på avdelingssiden, både Tekna Ung, avdelingsfagråd og avdelingsstyre. I Tekna Oslo avdeling har hun vært leder av avdelingsfagrådet Oslo- og Akershus. Hun har vært medlem av styret og leder for Tekna Forskerne. På lønns- og interessesiden har hun vært hovedtillitsvalgt ved Oslo MET, styremedlem i Tekna Stat og varamedlem i Lønns- og interesseutvalget.

Hans Opsahl

Hans var en av grunnleggerne av Tekna Realistene i 2000 og satt i interimsstyret inntil faggruppen var etablert. Fra 2004 har Hans vært sentral i Tekna lønns- og interessearbeid i kommunal sektor, og i skolesektoren spesielt. Da Akademikerne ikke kom til enighet med KS i hovedoppgjøret i 2010, utløste dette en konflikt der våre medlemmer i Østfold ble tatt ut i streik og Hans var en av «streikegeneralene» lokalt. Hans ble i 2016 valgt inn som styremedlem i Tekna Kommune.

Hans Opsahl
Hans Opsahl
Bjørn Olav Bakka
Bjørn Olav Bakka

Bjørn Olav Bakka

Bjørn har sittet i Hovedstyret fra 2013 til 2019. Han har vært leder av Oslo avdeling under en krevende tid med oppussing og salg av halvparten av aksjene i Ingeniørenes Hus. Han har jobbet aktivt med å etablere Faggruppe for programvareutvikling i Oslo, som han ledet fra 2009 til 2011 og har engasjert seg i å revitalisere de siste to årene.

Camilla Bjørn

Camilla har sittet i Hovedstyret i Tekna fra 2015 til 2019. Hun har vært sentral i Tromsø avdeling i en årrekke, og ledet denne fra 2010 til 2014.

Camilla Bjørn
Camilla Bjørn
Rune Storvold
Rune Storvold

Rune Storvold 

Rune har vært sentral i Tekna Tromsø avdeling i lang tid, og var leder der fra 2014 til 2019. Han har også sittet i avdelingskomiteen i Tekna, og er nestleder i Teknas fagutvalg.

Päivi A. Teivainen-Lædre

Päivi har vært leder av fagutvalget fra 2014 til 2016, og representert fagsiden i Hovedstyret. Hun har som leder av Stavanger avdeling også vært aktiv lokalt, og har ledet styret i Tekna Biotek.

Päivi A. Teivainen-Lædre

Les også