Tekna tar opp astrologene

– Vi har besluttet å ta opp astrologene som medlemmer i vår forening.

Dette har sammenheng med at astrologiutdanningen har blitt godkjent av NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, og dermed kvalifiserer for lån og stipend i Lånekassen. Vi ønsker derfor astrologene velkommen i landets største akademikerorganisasjon, sier Line Henriette Holten, som er generalsekretær i Tekna.

– Målet med astrologiutdanningen er jo å gi en grunnleggende forståelse for horoskopstolkning. Dette er nyttig og verdifull kompetanse, som supplerer mye av den tradisjonelle teknisk-naturvitenskapelige kunnskapen som allerede finnes blant norske teknologer, sier Holten.

Holten, som selv er teolog, mener at Tekna må henge med i tiden, og også være en forening for nye profesjonsutdanninger. – Mastere med teknisk-naturvitenskapelig utdanning spiller en viktig rolle i den norske verdiskapingen, men det er helt nødvendig for oss som organisasjon å være fleksibel og fremoverlent, og åpne opp for nye grupper, sier hun.

–Vi er i ferd med å opprette en egen studentgruppe for astrologistudentene, i tillegg til faggruppen «Tekna Astrologene». I løpet av kort tid vil vi også få på plass egne lønnsforhandlinger for denne gruppen. Det er vårt mål at underbetalte astrologer i løpet av kort tid minst må komme opp på øvre kvartil i Teknas lønnsstatistikk, avslutter Holten.

Tekna, som er den største foreningen i Akademikerne, har over 77 500 medlemmer.

Dette er bare en aprilspøk. Men selv om astrologene nok ikke får en faglig gruppe i Tekna, så har alle som jobber med eller har interesse for rommet og romteknologi et hjem i Tekna. Sjekk ut Tekna Space! 🌕🚀🛰

 
 
Publisert: 1. april 2019