Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tekna-president Lars Olav Grøvik er opptatt av bærekraft.

Politisk

Tekna om Revidert nasjonalbudsjett

Publisert: 16. juni 2022

Med regjeringspartienes budsjettavtale med SV på Stortinget er det nå flertall for bygging av Ocean Space Center i Trondheim. Avtalen betyr at byggingen av forskningssenteret går i henhold til tidsplanene. - Dette har Tekna har kjempet for, sier president i Tekna Lars Olav Grøvik.

Regjeringen foreslo i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett å utsette prosjektet. Dette utløste kritikk fra flere hold, blant annet Tekna.

- Det er godt at man i forhandlingene kom til fornuft og fulgte regjeringens anbefalinger i forhandlingene om Revidert nasjonalbudsjett. Forslaget om å utsette Ocean Space Center kunne slått beina under regjeringens egen ambisjon for havområdet med økt fornybar energiproduksjon, eksport og vekst i havnæringene og bedrifter langs hele kysten, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Tekna fryktet at en utsettelse, som regjeringen i utgangspunktet gikk inn for, kunne satt hele prosjektet i fare.

- Dette er et senter som skal sikre norsk teknologiutvikling og industrialisering i det grønne skiftet i havbaserte næringer. Tekna har i en årrekke kjempet for å få senteret i Trondheim på plass, og tror det vil være avgjørende for norsk maritim satsing og grønn omstilling framover, sier Grøvik.

Positivt om forskning

Regjeringen avsatte nylig styret i Forskningsrådet og påla store begrensinger i finansieringen langsiktige prosjekter i forhold til tidligere praksis. Budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og SV innebærer en løsning som bedrer situasjonen for langsiktig forskning, men mange satsingsområder må tåle 20 prosent kutt i sine rammer.

- Tekna er glad for at flere langsiktige forskningsprosjekter nå sikres finansiering, sier Grøvik.

Tekna mener det er et steg i riktig retning at regjeringen øker bevilgningene til forskningsmidler til RES-EU med 50 millioner. Det vil gi forskningsinstituttene mulighet til å delta i Horisont Europa og hente hjem forskningsmidler fra EU.


Bekymringsfullt innen samferdselsområdet


I budsjettenigheten ligger det vedtak om at alle store prosjekter innen transportområdet skal gjennomgås med tanke på nedskalering. Det har vært en sterk kostnadsøkning i bygg- og anleggssektoren, samt at Stortingets behandling av nasjonal transportplan i 2021 ikke samlet flertall for en gjennomførbar investeringsplan. Det er uklart hvilke virkninger dette vil få for kompetansemiljøene i veisektoren. Omorganisering og nedskalering av prosjekter vil kunne få redusere muligheten for å opprettholde og videreutvikle svært viktige kompetansemiljøer.

- Tekna mener Stortinget må be regjeringen om en risikoanalyse av kompetansesituasjonen innen samferdselssektoren, sier Grøvik.

Ifølge Teknas tillitsvalgte har mer enn 1/3 av de ansatte i vegvesenet med med master eller høyere sluttet, eller de er overført fylkene. Det er i dag etter omorganiseringen færre fagfolk på masternivå i vegvesenet og fylkene samlet sett. Situasjonen preges av at det lyses ut stillinger hvor det ikke kommer søkere og som ikke blir besatt. Omorganiseringen har gitt oppsplittede fagmiljøer i Vegvesenet og i fylkene. Fagmiljøer i rådgivende ingeniørbedrifter og hos entreprenører vinner dermed i konkurransen om hodene. Høykonjunktur i nabolandene gjør det også vanskeligere å rekruttere fra utlandet.  Vegvesenet har stor turnover og mister sin tradisjonelle rolle med å lære opp nyutdannede fagfolk, som etter noen år i stabile fagmiljøer har kunnet søke seg over i privat virksomhet. 

Les også