Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kvinne står foran skrivepult
Anne Cathrine Hunstad leder Teknas juridiske avdeling og melder om henvendelser fra medlemmer som er bekymret for om det kommer permitteringer som følge av koronaviruset. Foto: Mikkel Moe

Aktuelt

Permittering – dette bør du vite

Publisert: 11. mars 2020

Flere virksomheter frykter nå konsekvensene av koronaepidemien og oljeprisfall. Et mulig tiltak ved innskrenkinger eller stans av drift, er permitteringer. Her er hva Tekna-medlemmer bør vite.

Koronaepidemien slår nå hardt inn over norsk arbeidsliv. Et samlet storting er nå enige om nye permitteringsregler for å hjelpe bedrifter og ansatte gjennom kriseperioden. 

Stortinget ble mandag 16. mars enige om lønn i begynnelsen av permitteringstiden, nye regler for arbeidsgiverperiode og bortfall av karenstid ved permitteringer. Samtidig ble kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering redusert fra 50 prosent til 40 prosent. Varslingstiden for permitteringer er normalt 14 dager. Denne tiden kan unntaksvis reduseres til to dager, i henhold til Hovedavtalen. Koronautbrudd kan være et slikt tilfelle, men dette skal diskuteres med tillitsvalgte.

– Behovet for strakstiltak er stort. Det er likevel fortsatt viktig at årsaken til permittering kommer klart fram. Det må være tydelig at innskrenkinger og stans av drift er det eneste alternativet til permittering, og tillitsvalgte skal være involvert, sier advokat og leder for Teknas juridiske avdeling Anne Cathrine Hunstad.

Arbeidsgiverperioden er perioden hvor arbeidsgiver har lønnsplikt ved permitteringen. Som følge av koronapandemien ble det gjennomført midlertidige endringer som innebar at NAV overtok større deler av arbeidsgiverperioden. For permitteringer som iverksettes etter 1. september er arbeidsgiverperioden 10 dager. Ordningen hvor NAV dekket deler av arbeidsgiverperioden er nå bortfalt. Etter at lønnspliktperioden er over, vil du ha rett til dagpenger fra NAV.

Arbeidsgivere i statlig sektor har ikke adgang til å bruke permittering, selv om enkelte ansatte har for lite å gjøre som følge av situasjonen.

I kommunal sektor kan permittering vurderes i særlige tilfeller. Varslingsfristene er tariffestet til minst 14 dager og permitteringsgrunnlaget skal drøftes med de tillitsvalgte først.

Les sak om permitteringer på karriere360.no