Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Cecilie Fauchald Rygg
Tekna-advokat Cecilie Fauchald Rygg.

Aktuelt

Tekna-lektor fikk etterbetalt tillegg etter advokatbistand

Publisert: 29. apr. 2021

– Dette er en viktig seier for vårt medlem, som nå får etterbetalt manglende lønnstillegg etter bistand fra oss, sier Tekna-advokat Cecilie Fauchald Rygg.

Hun viser til en nylig avsluttet sak, hvor Innlandet fylkeskommune mente at et Tekna-medlem – en lektor med tilleggsutdanning på en videregående skole i distriktet – ikke hadde krav på å få med seg tidligere fremforhandlede lokale tillegg fra før år 2014. Deres argumentasjon for dette var at vedkommende rykket opp til høyere stillingskode i forbindelse med videreutdanning.

Begrunnelsen var at lønnssystemet i KS ble endret i forbindelse med tariffoppgjøret i 2014.

Ingen betydning

Tekna var enig i at systemet ble endret, men mente at dette ikke hadde betydning, fordi man også tidligere hadde et system med at lokale tillegg fløt oppå minstelønn i stillingskoden. Denne bestemmelsen har vært i tariffavtalen i hvert fall siden år 2000, men KS og arbeidstakerorganisasjonene har vært uenig om tolkningen fram til 2015, da det kom et nytt system. Tidligere ordlyd lød slik: «Ved innplassering i ny kode beholdes tjenesteansienniteten og lokale lønnstillegg gitt i tillegg til minstelønn.» Denne ordlyden er så å si identisk med dagens ordlyd, selv om man har gått fra minstelønn til garantilønn.

Tekna er dermed av den oppfatning at Tekna-medlemmet skal ha godskrevet tidligere lokale tillegg som vedkommende har fått siden 2000, slik at disse flyter oppå minstelønnen for «lektor med tilleggsutdanning» ved opprykk. Juridisk avdeling i Tekna engasjerte seg dermed i saken med bistand til Tekna-lektoren.

Fylkeskommunen ga seg

Etter litt frem og tilbake ga fylkeskommunen seg, og etterbetalte de manglende tilleggene. Medlemmet var veldig fornøyd, og ga følgende tilbakemelding til foreningen: «Dette var en skikkelig gladnyhet, ja, selv om jeg hele tiden har ment at det var det eneste riktige utfallet.»

Ta kontakt med Juridisk avdeling

Advokat Cecilie Fauchald Rygg utelukker ikke at denne problemstillingen kan omfatte flere Tekna-medlemmer i skoleverket.

-Ta i så fall direkte kontakt med Juridisk avdeling, sier hun.

Les også