Politisk

Taper Norge i det digitale kappløpet?

28. jan. 2021 Streaming

Behovet for IKT-kompetanse er stadig økende, er vi rigget for å møte morgendagen?

De sju viktigste arbeidslivs- og interesseorganisasjonene for IKT i Norge; EL og IT, NITO, Negotia, Tekna, IKT-Norge, Digital Norway og Abelia, har gått sammen om å kartlegge tilbudet av og etterspørselen etter IKT-kompetanse fram mot 2030.

Rapporten er et konkret kunnskapsgrunnlag om tilbudet av og etterspørselen etter denne kompetansen, i tillegg til beregninger av tapt verdiskaping nå og fremover som følge av mangel på riktig kompetanse.

På dette seminaret presenteres funnene i rapporten, statsminister Erna Solberg kommenterer rapporten og samtale med næringslivet og tillitsvalgte rundt temaet.

Dette møtet er et samarbeid mellom Tekna, IKT Norge, Abelia, NITO, Negotia, El og IT forbundet og Digital Norway

Les rapporten her

Program

 • Velkommen ved moderator Shahzad Rana, teknologidirektør Microsoft Norge
 • Presentasjon av funn ved Rolf Røtnes, fagdirektør Samfunnsøkonomisk Analyse
 • Samtale med statsminister Erna Solberg
 • Panelsamtale: Næringslivet
  • Tonje Sandberg, adm. dir. Accenture
  • Petter-Børre Furberg, adm. dir. Telenor Norge
  • Hege Støre, adm. dir, Visolit Norway AS
 • Panelsamtale: Tillitsvalgte
  • Harald Wesenberg, Equinor (Tekna)
  • Martin Raczkowski, Politiets IKT-tjenester (NITO)
  • Esben Smistad, Telenor (El og IT)

Les også

Relaterte kurs og arrangementer