Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg

Politisk

Store forventninger til regjeringens handlingsplan for bærekraft

Publisert: 2. juni 2021

Regjeringen har varslet at den snart vil legge frem handlingsplanen for bærekraft. – Vi forventer en handlingsplan som signaliserer økte ambisjoner for myndighetene og andre sentrale samfunnsaktører, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Regjeringens handlingsplan for bærekraft tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og blir regjeringens bidrag til oppfølgingen av disse målene. Bærekraftsmålene er, i motsetning for eksempel klimakonvensjonen og biomangfoldskonvensjonen, basert på frivillighet.

- Selv om det her ikke er noen sanksjoner eller ris bak speilet dersom man ikke oppfyller ambisjoner og planer, er dette en viktig handlingsplan der regjeringen peker ut retningen for hvordan vi skal bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, sier Randeberg.

Hun mener mange norske virksomheter og organisasjoner har vært mer offensive i sin bærekraftstenkning enn regjeringen, og forventer at regjeringen nå med sin handlingsplan tar lederposisjonen i norsk bærekraftsatsing.

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

Fire sentrale bidrag

Tekna mener de fire viktigst bidragene fra regjeringen i handlingsplanen vil være:

  • å sette økte ambisjoner fra myndighetene og utfordre til økte ambisjoner også hos samfunnsaktører i alle sektorer
  • å videreutvikle offentlig politikk i dialog med samfunnsaktørene
  • å utløse styrket samhandling for bærekraft mellom samfunnsaktørene innbyrdes og i samspill med myndighetene
  • å foreslå konkrete virkemidler og støtteordninger som bidrar til slik styrket samhandling

Tekna-presidenten mener det bør følge finansiering for å støtte opp om målene i planen.

- Det vil ikke følge konkrete bevilgninger med bærekraftsplanen nå, men om ikke planen setter spor i statsbudsjettet for 2022, står den i fare for å bli et slag i luften, sier Randeberg.

Hun mener Norge, med sin åpne og sterke økonomi, små forskjeller mellom mennesker og høye tillit mellom befolkningen og beslutningstakerne, har gode forutsetninger til å lykkes med å ta bærekraftarbeidet et skritt videre.

-  Norge har forutsetning for å være et internasjonalt laboratorium for løsningsutvikling og -gjennomføring innenfor bærekraft. Dette er en viktig mekanisme for å bidra til bærekraft internasjonalt og bør omtales i planen sier Randeberg.

 

Les Teknas innspill til Regjeringens  handlingsplan for bærekraft 

 

 

Les også